Et klokt og viktig vedtak ble gjort torsdag og fredag da kommunene takket nei til utredning av vindkraftparker i Sørfold og Fauske. Vedtaket er en stor seier for lokaldemokratiet i Indre Salten og kan vise seg og bli et av de viktigste vedtak som er gjort i Salten i nyere tid. Den prosessen som har gått i forkant har gitt alle gode muligheter for å få gitt sitt syn i saken og det er svært viktig for kvaliteten en så viktig avgjørelse. Et stort honnør til våre folkevalgte for en klok og modig beslutning i ei svært kompleks sak. At Blast Green Steel og Brus ikke er så begeistret er en naturlig reaksjon, men mener de falt for eget grep i sin strategi for å skaffe seg rettigheter til å eksponere sine ambisjoner i vindkraftutbygging.

Jeg vil likevel berømme Tore Ivar og Dag for at de tok turen til Nord – Norge og fortalte folket her oppe om hvilke muligheter som ligger i vår vakre landsdel. Dyktige ingeniører med bakgrunn fra Gløshaugen og USA. og en sterk CV i bagasjen har sett potensialet og mulighetene. At de også har ansatt en tidligere Elkem – medarbeider fra stedet med bred erfaring innen metallurgi og materialteknikk er også et kvalitets stempel som de fortjener honnør for. Men til dem vil jeg si at et fremtidige grønne stålverk i det minste må forsynes med irrgrønt brevann fra Båmannsisen , Sulisisen og Svartisen for å fortjene tittelen «grønn og bærekraftig «og ikke 300 gigantiske vindmøller på fjelltoppene i Nasjonalparken vår.

Løpet er ikke kjørt og jeg har et håp om Norges neste største kraftfylke med betydelig innestengte kraftmengder og egenkompetanse skal være i stand til å støtte opp om ei grønn og fremtidsrettet industriutvikling i Salten og Nord – Norge. Hvis ikke er det dette et varsku om at offentlige eiere av arvesølvet ikke er skikket til å forvalte dette på en bærekraftig og optimal måte og bør fjernes fra styrerommene i norsk vannkraftproduksjon. Det er totalt meningsløst at Statnett skal bruke massevis av milliarder på nye linjer sørover så lenge lands delen selv har bruk for denne energien til utvikling av Nord – Norge. Husk at tapene i overføring fra generator til forbruker utgjør ca, 10 % og er grov sløsing av denne dyrebare ressursen.

I 1991 da den nye energiloven ble banket igjennom var det mange teknokrater som var kritisk til forslaget. Ivrige politikere med Eivind Reiten SP sammen med høyre og arbeiderpartiet klarte likevel og presse igjennom verdens mest markeds styrte energi lov, et katastrofalt vedtak for kongeriket Norge! Når man også i ettertid presterte og legge ned Samkjøringen av norske kraftverk som hadde som oppgave å sørge for optimal utnyttelse av den totale magasin kapasiteten og at verkene sørget for egendekning og forutsigbare kraftpriser for landets befolkning, var katastrofen fullkommen. Den gang ble hver liter vann utnyttet for å unngå overløp og tap. Og se Lomi og Blåsjø ser ut som Sahara ørkenen er et trist syn for en gammel kraftutbygger og fjellmann.

Brus området har en unik bank av både teoretisk og kunnskaps basert kompetanse som vil være gull vert for «Den nye distriktsutbygginga i Nord - Norge». Til Brusdirektøren har jeg et lite råd og dele fra en faglig kollega. Bruk tiden på å forene alle gode krefter i alle deler av Nord - Norge til å jobbe sammen om denne viktige samfunnsoppgaven. En leders viktigste oppgave er å omgi seg med flinke medarbeidere med bred faglig kompetanse i steden for bruke tid på voksenopplæring av politikere og folk i Indre Salten. Miljøene fra Mosjøen, Mo i Rana, Storforshei, Salten og videre nordover besitter stor kompetanse på industridrift og energiforsyning, som gjerne vil være med i en stor og fremtidsrettet dugnad i det såkalte Grønne skiftet.

I tillegg ønsker jeg å markedsføre ei gruppe mennesker som er pensjonert fra topp stillinger i industrien og kraftforsyningen og sitter på tuen vis av år med erfaringskompetanse fra Aluminium, stål, Fesi malm og kraftforsyningen i Norge. Det er heldigvis så fint laget at kompetanse ikke forsvinner den dagen du blir pensjonert og går ut porten for siste gang, men snarere tvert om. Man for bedre tid til å reflektere over livet og perspektivene på en helt annen måte. Sammen med ungdom fra Indre Salten som har skaffet seg solid utdannelse i inn og utland kan bidra til at dette blir en stor suksess. Dette er billige konsulenter som gjerne stiller opp og deler sine erfaringer i en felles dugnad for vårt kjære fedreland. Lykke til alle sammen!