Første uke i mai vedtok Stortinget, en ny bestemmelse i kringkastingsloven som gir Medietilsynet fullmakt til å hindre eller vanskeliggjøre markedsføring i fjernsyn eller audiovisuelle bestillingstjenester av pengespill som ikke har tillatelse i Norge. Bodø KrF mener dette er en god og viktig bestemmelse.

Vedtak om å kontrollere pengespill fra utlandet gir grunn til å se på annen reklame fra utenlandske kanaler. Norge har vedtatt lover mot reklame rettet mot barn. Likevel har det i flere tiår vært reklamert, ganske så massivt og utilslørt, mot barn. Norske annonsører omgår reklameforbudet ved å sende reklame fra utlandet, for eksempel via barneprogram på ulike TV-kanaler.

Bodø KrF mener norske lover og regler for markedsføring også må gjelde for norskprodusert reklame sendt fra utlandet, når markedsføringen retter seg mot innbyggere i Norge. Når innbyggerne i denne sammenhengen er barn, er det desto viktigere å sette grenser for det vi i Norge anser som ulovlig reklame.

Bodø KrF henstiller til Regjeringen om å foreslå et forbud mot omgåelsen av reklameforbudet, forbudet mot reklame rettet mot barn. Vi ber om at Regjeringen utreder og foreslår et forbud mot at norske virksomheter i utlandet, eller virksomheter i utlandet med norske deleiere, sender reklame rettet mot barn i Norge, via TV-kanaler og andre medier som er en del av barnas hverdag.