Nok en gang er det mye uro i luften, men hvordan blir resultatet til slutt?

1) Blir det ja fra Konkurransetilsynet om at Norwegian får kjøpe opp Widerøe?

2) Vil SAS crashlande i løpet av høsten 2023?

Ad 1) Tidligere i sommer sto Norwegian sammen med Widerøe om at N ville kjøpe W. Søknaden på 95 (!) sider gikk til K som for noen dager siden indikerte at det var skeptisk til oppkjøpet. Endelig svar fra K vil komme i slutten av november. Etter råd fra det landskjente juristfirmaet BAHR ble størstedelen av søknaden sladdet for omverdenen! De to flyselskapene inviterte likevel K til Bodø nylig uten at noe spesielt kom frem. - Så hvorfor være lukkede nå - selskapene sa jo allerede under presentasjonen i sommer at et eventuelt oppkjøp ville gi betydelige synergier. Hvorfor ikke gå ut med disse nå?

Etter min mening antar jeg at K er i mot oppkjøp fordi det vil monopolisere luftfarten og føre til at prisene økes - såvel teori som praksis tyder på det.

Ad 2) SAS har slitt økonomisk i svært mange år nå. På 1980-tallet la selskapet på seg et altfor høyt kostnadsnivå som det hadde opparbeidet for å tilfredsstille passasjerer som inntil da ønsket seg et luksuspreget flytilbud. Da luftfarten ble deregulert omkring århundreskiftet, var ikke SAS i stand til å møte ønsket fra "menigmann" om priser som var tilpasset kundenes krav til lavere flypriser - som billigselskapene var i stand til å tilby. Mange minnes fortsatt at det kunne koste opptil 5 000 kr t/r Bodø - Oslo. I tillegg erfarte publikum situasjonen med hyppige arbeidskonflikter i SAS. Sterke fagforeninger hindret selskapet å kunne tilby forutsigbare reiser til priser som flertallet av de reisende kunne akseptere.

De siste to årene har SAS hatt svært store økonomiske tap. De ser ikke ut til å klare å reise seg uten at tidligere redningsmenn fra regjeringer i de nordiske landene stiller opp med frisk, men tapsbringende kapital i stort monn. - Er redningen å finne i at den hellige alliansen mellom Ap/Sp og LO i Norge stiller opp?

Foreløpig konklusjon / tips er at K sier nei til N`s ønske om å kjøpe W så lenge SAS fortsatt klarer å stå på sine vaklende bein. Skulle derimot SAS falle sammen allerede i høst blir det viktig å beholde et sammenslått N / W for lettere å stå i mot utenlandske lavprisselskaper som ønsker å betjene det norske markedet?