Norges Kommunistiske Parti (NKP) har fulgt utviklingen i Ukraina fra første stund, og sendt solidarisk støtte-hilsener til Ukrainas KP og hørt tidsvitner fortelle fra kampene i Donbass på internasjonale møter. Vestlig presse har forutbestemt at Ukraina skulle vinne krigen – nå kommer innrømmelsene løpende.

Vesten fører en imperialistisk krig i Ukraina, og lar fascistene nærme seg Russlands grenser. Russland er en ung kapitalistisk stat. Putin er verken kommunist eller imperialist.

87 % i russisk-talende Donbass viste i en folkeavstemning at de vil frigjøre seg fra Ukrainas regime, etter at de blir nektet å snakke og undervise i russiske språk eller utøve sin russiske kultur. Kommunistpartiet forbys i 2014, og nå har regimet i Ukraina også forbudt 11 andre opposisjonspartier. Ungkommunister fengsles og mishandles. Fagforeningshuset i Odessa blir satt i brann av høyreekstremister. Minst 39 mennesker brennes og slås i hjel.

Russland er kjent for å drive en helt annen utenrikspolitikk enn aggressive USA/NATO. Den linjen står NKP fast på, selv om vi skulle ønske at krigen i Ukraina ble avgjort med dialog og fredsforhandlinger etter Minsk-avtalen før krigen startet. NKP fordømmer legaliseringen av nazismen i Ukraina. Nazismen må utryddes over alt.

Vi må kreve en mer objektiv tilnærming til en verden i krise. Ikke bare ukrainske flykninger trenger hjelp, men de millioner som lever i dyp håpløshet og som det sjelden snakkes om. All støtte til krigens ofre også der ingen i FN har reist kravet om sanksjoner mot den angripende part. Et barn i Jemen har like mye rett til et trygt og verdig liv som et barn i Europa.

Uttalelse fra Norges Kommunistiske Partis 31. Kongress.