Fylkesråd for kultur, klima og miljø; Kirsti Saxi skrev den 22. september en kronikk i Avisa Nordland hvor hun tar for seg problematikken rundt utflyttingen blant unge i Nordland. Hvor tendenser og statistikk viser at langt flere unge ønsker å flytte vekk fra Nordland. Dette er en problemstilling som må tas stilling til, men jeg sår tvil om Saxi har forstått hvilke virkemidler som faktisk fungerer.

Det som er oppsiktsvekkende i denne kronikken er at Saxi tar til orde for å fortsette den ansvarsløse politikken SV fører innenfor kunst og kultur, når undersøkelser viser at hele 72,5% av ungdommen i Nordland er opptatt av «gode og varierte jobbmuligheter». Dette betyr at vi må tørre å ta ungdommen på alvor, og faktisk satse på de områdene som er viktige for at så mange som mulig skal bli i Nordland.

Fremskrittspartiet jobber kontinuerlig for at næringslivet skal kunne vokse og utvikle seg under de beste premissene. Vi er avhengig av å gi næringslivet spillerom, nettopp for å bevare, og opprette nye arbeidsplasser i Nordland.

Jeg er glad for at Fremskrittspartiet fører en ansvarsfull næringspolitikk. Under koronakrisen har vi sett hvordan de rødgrønne avgiftene har kneblet utvikling, verdiskapning og sysselsetting i Norge i lang tid: Nå omsetter dagligvarekjedene for rekordsummer, flere ungdom får deltidsjobber og handelslekkasjen er tilnærmet lik null. Norgesgruppen alene ansatt over 2000 nye ansatte siden koronakrisen. Dette er den riktieg retning, og nå må politikerne føre politikk som gjøre disse effektene permanente.

I tillegg har Fremskrittspartiet ført tidenes historiske satsing på infrastruktur og samferdsel. Denne satsingen er avgjørende for at næringslivet i Nordland skal kunne vokse og drive med verdiskapning.

Men til tross for at Fremskrittspartiet rydder opp der hvor SV svikter er jeg bekymret for hvor Saxi sine prioriteringer ligger. Hun henviser til en undersøkelse som viser at kun 17,5% av de unge er opptatt av «gode kunst, kultur og underholdningstilbud», men tar likevel til ordet for å fortsette den utrolig ansvarsløse sløsingen av dine og mine penger på tiltak som ikke er viktig for de unge.

Avslutningsvis ønsker jeg å utfordre Saxi til å legge ned sitt eget symbolkontor, og heller prioritere tiltak som faktisk fungerer. Nordland trenger ikke finkultur og «kunstnere» som spruter maling ut av rompa, men en næringsvennlig politikk som legger til rette for at Nordland skal bli Norges mest attraktive investeringsregion for næringslivet.