Nei, nei og atter nei, Bodø/Glimt!

Kommende sesong opphever Norges Fotballforbund forbudet mot å selge alkohol til vanlige supportere på kamper.

Kommende sesong opphever Norges Fotballforbund forbudet mot å selge alkohol til vanlige supportere på kamper.

Av
DEL

MeningerKommende sesong opphever Norges Fotballforbund (NFF) forbudet mot å selge alkohol til vanlige supportere på kamper. Dette gjøres til tross for at Norges Idrettsforbund (NIF) advarer sterkt mot en slik liberalisering. NIF mener at det generelt ikke bør serveres alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter. Dette har Idrettsforbundet vært tydelig på over lang tid, i forbindelse med tidligere saker om temaet. De går ut fra at særforbund ikke gjør vedtak som bidrar til at tribunene blir mindre trygge, mindre familievennlige eller mindre alkoholfrie. For, i vedtak fra Idrettsstyret heter det blant annet at «Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite skal framstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng og tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri».

Hvorfor velger så Norges Fotballforbund å se bort fra dette klare vedtaket i NIF? Burde ikke den naturlige gleden ved å overvære en god fotballkamp være rus god nok? Makter ikke såkalte vanlige supportere å unnvære alkoholholdige drikkevarer de to timene en fotballkamp som oftest varer, eller er misunnelsen over at VIP-ene har denne muligheten så stor at det ødelegger fotballgleden? Hvorfor er det noen, ofte middelaldrende menn, som mener at alkohol og glede/kos alltid hører sammen? Det til tross for at flere undersøkelser viser at i en familiegruppe er alkohol ofte med på å skape utrygghet. Dette er noen spørsmål vi i IOGT Bodø gjerne skulle hatt svar på.

Men, rett skal være rett, folk på VIP-tribunen burde selvfølgelig heller ikke hatt muligheten til alkoholservering. Det viser bare hva sponsorer og personer med «fet lommebok» klarer å presse i gjennom i vårt samfunn. Derfor burde Norges Fotballforbund heller arbeidet for å fjerne dette tilbudet til VIP-ene, i stedet for å utvide «ordningen» til også på gjelde såkalte vanlige supportere. Et slikt vedtak ville dessuten vært mye mer i tråd med Verdens Helseorganisasjons mål om å redusere alkoholforbruket med 10 % innen 2025, noe som Norge også har sluttet seg til. Dette målet blir brukt i ulike styringsdokumenter her i landet, blant annet i Folkehelsemeldingen fra 2016. Det er ikke uten grunn at dette målet er viktig: Et moderat alkoholforbruk, eller å la være å drikke alkohol, er viktig for egen helse, fordi alkohol er en risikofaktor for blant annet hjerte- og karsykdommer, kreft og leversykdom, noe som igjen er en stor belastning for vårt helsevesen. Men enda viktigere er kanskje den sosiale risikoen med tanke på skader for tredjepart. Eksempelvis kjøring i rus, voldsepisoder og ikke minst episoder der barn føler seg utrygge sammen med voksne, som de opplever som fraværende eller uansvarlige under ruspåvirkning.

Rundt 90000 barn har minst en forelder som misbruker alkohol. Mange barn opplever utrygghet når deres nærmeste drikker. De fleste av disse tør ikke si fra om dette, av frykt for å såre noen. På sikt vil dette kunne gjøre alvorlig skade på «barnesinnet». Er dette et faktum som Norges Fotballforbund virkelig ikke ønsker å ta alvorlig? Innser de ikke at denne samme problemstillingen ikke bare gjelder på «hjemmebane», men også rundt på de ulike tribunene? Hvis en skal få flere til å møte opp på fotballkampene, er det spillet ute på banen som må forbedres, og ikke at supporternes evne til å tenke klart, skal forverres? Når vi ser hvordan voldelig supporterbråk har utviklet seg gjennom de senere år både i inn- og utland, så burde alt bli gjort for å hindre denne utrivelige og skremmende utviklingen. Her bør NFF ikke «helle mer bensin (les alkohol) på bålet, for at det skal brenne enda mer».

Ellers så er seniorrådgiver innen verdivalg i Norges Idrettsforbund også tydelig på at de ikke ønsker alkoholservering i tilknytning til konkurranseaktivitet. «Dette vil øke risikoen for at det er personer som er beruset på tribunene, og det øker dermed risikoen for at barn og unge skal møte alkohol i en idrettssammenheng. Idrettsforbundet er opptatt av at barn og unge skal møte et alkoholfritt idrettsmiljø og at tribunekulturen skal være trygg og familievennlig», sier han videre. Kloke ord fra idrettens høyeste organ, som også Norges Fotballforbund og lokale fotballklubber seriøst bør lytte til. Noe annet synes vi i IOGT Bodø er både oppsiktsvekkende og trist, sett på bakgrunn av alt det positive fotballen kan tilføre barn og unge. Idretten må aldri legge til rette for økt alkoholbruk. Da mister den sin egenart og genuine appell til ulike generasjoner.

Så til dere i Bodø-Glimt som ivrer for alkoholsalg på Aspmyra, til tross for at Norges Idrettsforbund fraråder dette. Vil dere virkelig være med på å øke utryggheten for mange tilskuere når fotballsesongen starter opp, eller er det ikke mer naturlig å forbedre underholdningsverdien både på og utenfor banen, hvis dere ønsker at flere skal møte opp på tribunen? Her forventer vi i IOGT Bodø at dere viser ansvar og gjør Aspmyra stadion til en god og trygg arena, ikke minst for barn og unge. De må få slippe å ha berusede eller potensielt fulle folk, rundt seg. For, den alkoholen som måtte bli servert på arenaen, kommer ofte i tillegg til det som har blitt konsumert på pub før oppmøtet på kamp. Denne problemstillingen vil dere ikke komme utenom. Dere i Bodø-Glimt har jo tatt initiativ til flere positive miljøtiltak rundt klubben de senere år, og da må dere også ha i tankene at det å skape et trygt og inkluderende sosialt miljø på tribunen, i høyeste grad er et viktig miljøtiltak. Er det virkelig verdt å ofre denne tryggheten, bare for at noen voksne absolutt må innta alkohol de to timene en fotballkamp varer? Tenk over det!

Legg bort alkoholserveringsideen og fortsett som før, er oppfordringen fra oss i IOGT Bodø. La fotballglede og godt spill være det som trekker folk til Aspmyra, og intet annet!

Vi i IOGT Bodø setter vår lit til politikerne i Bodø kommune, som har siste ordet i denne saken. Mye av ruspolitikken i Norge er overlatt til de lokale politikerne. Derfor ligger det et stort ansvar på dere i formannskapet/bystyret. Dere må gjøre vedtak som skal være med på å redusere alkoholbruken, i tråd med Verdens Helseorganisasjons mål. Diskusjonen bør derfor ikke ha som mål å etablere nye skjenkesteder, men heller handle om hvordan en skal fremme god folkehelse og trygge, gode møteplasser. IOGT Bodø arrangerte for kort tid siden et debattmøte blant annet om den nye rusmiddelpolitiske handlingsplanen for Bodø kommune. Denne planen løfter frem det at foreldrenes holdning til alkohol, har stor betydning for ungdommens holdning til rusmidler, noe som også flere undersøkelser stadfester. Det betyr også at de bør være gode forbilder på dette feltet, og da rimer det ikke at alkohol liksom må være en del av foreldrenes fotballopplevelse. På dette møtet var stort sett alle partiene i bystyret representert. Under den avsluttende paneldebatten med partiene, var det stor enighet om å ikke innvilge bevillinger til arenaer hvor barn og unge oppholder seg. Dette tar vi som et tegn på at partiene i bystyret vil vise ansvar og støtte opp om at alkohol ikke hører hjemme på en sportsarena, og at de forhåpentligvis vil handle deretter på søknaden fra Bodø-Glimt om alkoholservering på Aspmyra stadion.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags