Gå til sidens hovedinnhold

Nei, din religiøse tilhørighet trumfer ikke alt

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Religion er det man gjør, og ikke det man tror», mente den tysknorske forfatteren Max Tau (1896-1976). Nettopp.

Så ser vi det igjen. Religiøse samlinger fører til store smitteutbrudd som sender kommuner i tilnærmet full nedstengning. I september ble 70 smittet i forbindelse med en religiøs markering i Sarpsborg og Fredrikstad. En minnestund etter et dødsfall i det somaliske miljøet i Fredrikstad nylig, har ført til at nye 85 er smittet med korona. I Lyngdal i Agder anses samtlige 150 som deltok i en tredagers samling i en rumensk kristen menighet, inkludert barnedåp og greier, smittet, ifølge NRK. Samlingen ble holdt i lokaler leid av Betania. Nå er seks skoler stengt, rundt 350 er i karantene og smitten har spredt seg til nabokommunene.

Dette skjer altså mens smitten stiger over hele landet, og myndighetene stadig strammer inn vår frihet.

Innvandrermiljøene er overrepresentert både når det gjelder antall smittede, og hvor mange som er innlagt på sykehus med covid-19. Når dette påpekes, vises det til mange helt relevante argumenter for hvorfor det er sånn. Men så er det et par årsaker som stadig framholdes, som jeg rett og slett ikke kjøper lenger.

Den ene er dårlig kommunikasjon og språkproblemer. Det til tross for at regjeringen bevilget 26,6 millioner i vår, og nå nye 20 millioner, til ulike organisasjoner for å styrke informasjonsarbeidet. All info er oversatt til et utall språk, og man må ha bodd under en stein for ikke å ha fått med seg hva som gjelder. Født i utlandet eller ikke. I tilfellet Fredrikstad er dette det andre store utbruddet i det somaliske miljøet. Også det første i forbindelse med en religiøs høytid; lærte de ingenting? I tilfellet Lyngdal snakker forstanderen flytende norsk, og de har fått med seg at navn og telefonnummer skal noteres på alle som deltok. Men de har altså ikke forstått punktene om én-meteren, og maks 50 i leide lokaler uten fastmonterte stoler? Virkelig?

Det andre som påpekes er kulturforskjeller. En av disse forskjellene skal være at innvandrermiljøene i større grad enn majoritetsbefolkningen liker å møtes og å klemme hverandre; som om ikke det gjelder det store flertallet i landet?

Og hvordan har situasjonen vært de siste seks månedene i trossamfunnet det over 80 prosent av Norges befolkning er medlemmer? Begravelser med en håndfull av de aller nærmeste til stede. Barnedåper og bryllup utsatt. Konfirmasjoner avlyst i mai, og da de kunne gjennomføres i august var det med strenge restriksjoner for hvor mange hver konfirmant kunne ha med seg i kirka. Nå nærmer vi oss høytiden som samler smekkfulle kirkebenker. Om ikke reglene endres, er det maks 200 personer i digre kirkebygg, dersom ikke stolene er fastmontert. Nei, kirkebenker regnes ikke som fastmonterte seter.

Det kommer utvilsomt å bli et stort savn for mange i jula. Men jeg har vanskelig for å se for meg at Den norske kirke bryter reglene med henvisning til at «jula er jo så viktig for oss».

Det er likegyldig om det er en katolikk fra Polen, en muslim fra Pakistan, en buddhist fra Thailand eller en kristen fra Romania eller Sverige. Folks tro og religiøse tilhørighet trumfer ikke alt annet, som for eksempel faretruende stigende smitte og stadig strengere koronatiltak for oss alle. I stedet for å stole på at høyere makter nok holder sin hånd over dem og resten av samfunnet, må også alle religiøse ledere ta ansvar. Nå.

Det er ikke bønn om annet ...

Kommentarer til denne saken