– Det ser kanskje ikke helt sånn ut, men loket er utstyrt med den nyeste signalteknologien European Rail Traffic Management (ERTMS) og har nå blitt testet på Nordlandsbanen fra Grong til Bodø. Dette er den første strekningen som får det nye digitale signalsystemet, i oktober 2022. I dag er loket på veg hjem til Grorud i Oslo, hvor det vanligvis bor når vi ikke er ute og tester, skriver Bane NOR i en e-post til Ringsaker Blad onsdag.

Hva er så ERTMS? Dette skriver Bane NOR:

Bane NOR fornyer signalanleggene på jernbanen. Dagens utdaterte teknologi erstattes med databaserte European Rail Traffic Management System (ERTMS) – et signalsystem som er felles for alle europeiske land. For de reisende betyr ERTMS en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og på sikt mer kapasitet. Neste strekning med ERTMS i drift er Nordlandsbanen fra Grong til Bodø, som åpner 31. oktober 2022. Gjøvikbanen fra Roa til Gjøvik åpner få uker etter.

Med innføring av ERTMS vil Bane NOR modernisere og standardisere store deler av jernbanens signalteknologi. Det vil bidra til:

  • Færre tekniske feil som påvirker togtrafikken.
  • Lavere vedlikeholdskostnader knyttet til signal- og sikringsanlegg.
  • Bedre og raskere informasjon til reisende og togoperatører.
  • Bedre utnyttelse av signalkompetansen i Bane NOR.