Gå til sidens hovedinnhold

Neglisjerbar effekt og muligens ulovlig

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er mye oppmerksomhet rundt retningslinjene som benyttes for fordeling av knapphetsgodet coronavaksine til kommunene. Hittil har andelen 65+ innbyggere i den enkelte kommune dannet grunnlaget. Kommuner med relativt ung befolkning, som f.eks. Oslo, har mottatt færre vaksinedoser sammenlignet med folketallet enn kommuner med relativt større andel i gruppen 65+.

Nå ser det ut til at denne fordelingsstrategien kan bli endret i retning med større vekt på folketall og mindre vekt på andel 65+. Ikke uventet skaper dette reaksjoner når effekten mest sannsynlig er neglisjerbar(Nakstad), selv med enda mer radikal skjevfordeling av tilgjengelige vaksinedoser, og at det heller ikke er klart om endringen er lovlig(FHI). Lovligheten er til avklaring.

I dette bildet er det oppsiktsvekkende at smittevernoverlegen i Bodø ved flere anledninger har tatt til orde for geografisk skjevfordeling, som nå er til vurdering. Er det private synspunkter, eller uttaler han seg på vegne av kommunen? Det bør ordføreren avklare.

I øyeblikket virker smittesituasjonen å være ute av kontroll med økt risiko for alvorlig sykdom. Derfor oppleves det som spesielt om kommunen stiller seg bak et fordelingsprinsipp som vil gi Bodø færre vaksinedoser.

Kommentarer til denne saken