De som NÅ ikke skjønner at vi må bevare matjorda, kan ta seg en bolle. Eller vent - det kan de ikke, det blir kornmangel.