Gå til sidens hovedinnhold

Nedleggelse av Utekontakten?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bodø kommune må gjøre store nedtrekk i økonomien i årene som kommer, en stor andel av nedtrekkene er innenfor oppvekstfeltet. Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid (LOSU) ønsker å gjøre Bodøs befolkning oppmerksomme på hva som står på spill dersom budsjett for Utekontakten blir vedtatt.

Rådmannen i Bodø foreslår i sitt budsjettforslag å redusere Utekontakten med to stillinger i løpet av de to kommende år. Ansatte skal omplasseres eller sies opp, og ansvar for drift henger i det blå. I klartekst vil en slik reduksjon bety en avvikling av tjenesten.

Oppsøkende ungdomstjenestenes oppgave er å bli kjent med ungdom som har mistillit til hjelpesystemer, positive holdninger til rusmidler, lav sosial status blant jevnaldrende, tilknytningsproblemer, eller andre risikofaktorer. Ved å bli kjent, få en relasjon, kan Utekontakten sette ungdommene i kontakt med hjelpeapparatet. Dette arbeidet gjøres ute, på de unges premisser – uten skranke eller uniform. Det kreves særegne ferdigheter og kompetanse, og den viktigste ressursen i dette er medarbeidere som har klare roller. Tjenestene ivaretar lovregulerte rettigheter på vegne av de unge. Rettigheter gjennom barnekonvensjonen står sentralt. Utekontakt er en enkel, billig og ubyråkratisk tjeneste som jobber direkte inn i ungdomsmiljøene. Alle kan ta kontakt, det er ingen henvisning, og gir ungdomsbefolkningen en veiviser inn mot øvrig hjelpeapparat.

I det oppsøkende feltet i Norge er det mange erfaringer hvor tjenester, som har forsøkt å kombinere Utekontakt-rollen med andre funksjoner (for eksempel miljøterapeut i skolen, saksbehandler i barnevern eller fritidsleder), ender med at det oppsøkende arbeidet viker til fordel for andre funksjoner. I daglig drift vil tidsfrister og vedtak trumfe ikke-lovpålagte oppgaver. Er kommunen bekymra for ungdomsmiljø ute, da må noen gå ut og bli kjent med nettopp disse miljøene. Risikoutsatte unge er ofte skeptisk til voksne, arbeidet krever derfor at man er ute jevnlig og over tid.

To ansatte kan ikke forventes å opprettholde dette arbeidet uten tilstrekkelig rammer. Forslaget framstår som svært utydelig, ikke minst vitner det om mangel på innsyn i den kompliserte yrkesrollen som feltarbeidere i Utekontakten står i. I dagens situasjon, med pandemi som setter store begrensinger på ungdoms livsutfoldelse, er det desto viktigere å bemanne lavterskeltjenestene godt nok. Vi vet, fra resten av landet også, at utsatte ungdomsgrupper er mer utsatte nå da andre faste tiltak stenger ned grunnet Covid-19. Det vil være direkte uforsvarlig å la to ansatte i en by av Bodøs størrelse, drifte en Utekontakt, som er nettopp det Bodø kommune legger opp til med dette forslaget.

Bodø er en by som ønsker vekst, og som oppnår status som europeisk kulturhovedstad i 2024. Samtidig peker pilen feil vei når det gjelder alderssammensetningen i befolkningen. Tiltak som bidrar til å holde motet oppe blant ungdomsbefolkningen, burde derfor være høyt prioritert. En allsidig ungdomsbefolkning vil være en stor styrke for framtidsbyen. Tenk for en ressurs det er å holde på de unge som har kjent på både mørketid og ruskevær, men som med tidlig innsats kommer seg over kneika!

Utekontakten i Bodø kan i 2023 markere 50 års drift, utallige unge har gjennom disse årene hatt Utekontakten som fyrtårn og redningsbøye. Tjenesten har bidratt sterkt i faglige prosesser i vårt fagfelt, og har et solid omdømme både nasjonalt og lokalt. Det vil være et stort tap for kommunen og regionen dersom Utekontakten ble rasert, man mister da det direkte innsynet i deler av de ungdomsmiljøene som er så viktige å nå tidlig nok.

LOSU oppfordrer alle engasjerte unge, og alle som engasjerer seg for ungdom, å si ifra hva de mener om nedleggelse av Utekontakten.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.