Politikerne dummet seg kraftig ut da de la ned kulldriften på Svalbard. Med en kullpris på under US$100 samt med overbevisning om den "grønne skiftet" var på vei, stengte de kullutvinningen der nord.

Nå er kullprisen på verdensmarkedet US$170 eller mer - og stigende.

Det er spesielt i Asia etterspørselen har økt. Der bygges det nå hundrevis med nye kullkraftverk. I motsetning til vind- og sol-kraft er kullkraft både stabil og relativt billig i forhold. Eksempelvis genereres 63% av kraften i Kina av kullkraftverk.

Før i verden var det noe som kaltes realpolitikk. Har vi ingen oppegående politikere her i landet?