Mann (32) oppga til NAV at han ikke hadde jobbet. Virkeligheten var en annen