Gå til sidens hovedinnhold

Over halvparten av nordlendingene fikk NAV-penger i 2017

Artikkelen er over 3 år gammel

53 prosent av alle nordlendinger mottok en statlig ytelse fra NAV minst en gang i løpet av 2017, og 40 prosent i arbeidsfør alder mottok en ytelse som erstatning for inntekt.

Totalt ble det betalt ut kr 22 029 000 000 i statlige ytelser fra NAV til personer i Nordland fylke. I gjennomsnitt per innbygger utgjør dette kr 90. 750, skriver NAV i ei pressemelding.

Det er flest mottakere av alderspensjon i Nordland (49 078 mottakere), deretter følger barnetrygd (32 583 mottakere), sykepenger (25 534 mottakere) og uføretrygd (21 496).

Ser man på tallene for hver enkelt måned i fjor, var det i gjennomsnitt 109 300 innbyggere i Nordland som mottok utbetalinger fra NAV.

1 av 4 fikk til livsopphold

Ytelser til livsopphold er sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og andre ytelser som knytter seg til arbeid eller sykdom. Til sammen beløp dette seg til 9,45 milliarder kroner i 2017 og ble utbetalt til 60 055 personer.

Dermed fikk 40 prosent av befolkningen i alderen 18-66 år en slik ytelse minst én gang i løpet av året.

I gjennomsnitt var det 1 av 4 (25 prosent) nordlendinger som hver måned mottok en ytelse til livsopphold fra NAV.

 

Lavest andel i Bodø

Det er store kommunevise forskjeller på hvor mange i arbeidsfør alder som mottar livsoppholdsytelser fra NAV. I gjennomsnitt mottok 19 prosent av innbyggerne mellom 18 og 66 år i Bodø slike ytelser hver måned i fjor, etterfulgt av Hattfjelldal og Træna på 22 prosent.

I den andre enden av skalaen finner vi Ballangen der 39 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder var mottakere av livsoppholdsytelser fra NAV. I kommunene Tysfjord, Tjeldsund, Øksnes og Bø var det 31 prosent.

– Sammensetning av befolkningen og næringsstruktur er to faktorer som påvirker andelen innbyggere som mottar livsoppholdsytelser fra NAV, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes i pressmeldingen.

Kommentarer til denne saken