June lever plastfritt: – Da jeg åpnet kjøleskapet i 2012 begynte jeg å tenke