Prissjokket på strøm er menneskeskapt. Det skyldes noen få hovedfaktorer som energipolitikken(selvforskyldt katastrofe) i EU, Storbritannia inkludert, som har resultert i fantasipriser, omfattende overføringskapasitet mellom Europa og Norge, som har gitt smitteeffekt til det norske del-markedet, samt at norske elprodusenter har gått banans og tappet magasinene for å maksimalisere profitten, betalt av norske brukere.

Samfunnsansvaret til norske elprodusenter er erstattet med profittmaksimering med mulig konsekvens at man risikere strømutkopling til vinteren. Det var en nasjonal ulykke at kommuner og fylkeskommuner fikk eierskap til store deler av produksjonsapparatet som nå kynisk utnyttes til fylle opp kommunekasser like (ned)tappede som vannmagasinene.