Vedtaket falt: – Kan ikke fortsette sitt arbeid

Mandag var det ekstraordinært møte i fellesnemnda for nye Narvik kommune.

Mandag var det ekstraordinært møte i fellesnemnda for nye Narvik kommune. Foto:

Av og
Artikkelen er over 2 år gammel

Ønsker å stoppe kommunesammenslåing – alle unntatt én har tatt til orde for å legge ned arbeidet

DEL

Oppdatert: Fellesnemnda har gjort vedtak om at de «ikke kan fortsette sitt arbeid.»

Les mer: Her stopper alt arbeidet med kommunesammenslåingen

Mandag var det møte i fellesnemnda for kommunesammenslåing mellom Narvik, Ballangen og Tysfjord.

Det gikk tidlig mot at nemnda skulle vedta å legge ned seg selv, skriver Fremover.

Den eneste som tok til orde mot å legge ned nemnda på mandagens møte var Daniel Skjevik-Aasberg fra Ballangen. Han sier seg enig i frustrasjonen og ønsker ikke å forsvare departementet, men advarer samtidig mot å legge ned nemnda.

Alle andre fra Ballangen, Tysfjord og Narvik argumenterte for å legge ned fellesnemnda.

Fellesnemndas vedtak i sin helhet:

a)Fellesnemnda for nye Narvik kommune vurderer at regjeringens vedtak av 20.4. 2018 om grensefastsettelse av deling av Tysfjord kommune, samt prosess som har ledet fram til vedtaket, ikke er i samsvar med de forutsetninger St. tinget har lagt til grunn for sitt vedtak av kommuneproposisjon Prop. 96 S, 2016-2017, (kommunereformproposisjonen).

b) Fellesnemnda for nye Narvik kommune vurderer at regjeringens vedtak om grensefastsettelsen, ikke er i henhold til inndelinglovens bestemmelser med tilhørende rundskriv.

c) Fellesnemnda for nye Narvik kommune viser til at regjeringens vedtak om grensefastsettelsen, ikke er i samsvar med kommunestyrenes vedtak om forslag til grensefastsettelse for deling av Tysfjord kommune.

d) Fellesnemnda for nye Narvik kommune viser til at regjeringens vedtak om grensefastsettelsen, ikke er i samsvar med Fylkesmannens innstilling til grensefastsettelse for deling av Tysfjord kommune.

e) Med dette som grunnlag vurderer Fellesnemnda for nye Narvik kommune at nemnda ikke kan fortsette sitt arbeid.

f) Alt politisk og administrativ arbeid stanser.

Her stopper alt arbeidet med kommunesammenslåingen 

Saken fortsetter under videoen:

Rune Edvardsen, leder i fellesnemnda og ordfører i Narvik leser opp forslag til vedtak om å innstille alt arbeid med kommunesammenslåingen. Foto: Terje Næsje

Vannkraft og vindkraft

Bakgrunnen for mandagens debatt i fellesnemnda er at det fredag før helgen ble besluttet i statsråd å dele Tysfjord etter det Fylkesmannen beskrev som alternativ D.

Etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fredag offentliggjorde sin avgjørelse la Fylkesmannen ut denne kommentaren på sine nettsider:

– Avgjørelsen er ikke i samsvar med vår anbefaling. Statsråden har lagt vekt på andre forhold enn vi gjorde i vår tilrådning, sier fylkesmann Hill-Marta Solberg i kommentaren på fylkesmannens nettsider.

Saken fortsetter under bildet:

Regjeringens beslutning innebærer at et vannkraftanlegg og et vindkraftanlegg som er under bygging i Sørfjord blir en del av Nye Hamarøy kommune. Dette medfører at store verdier i form av skatteinntekter tilfaller nye Hamarøy kommune. Hadde Fylkesmannens innstilling blitt fulgt, ville dette blitt en del av Nye Narvik kommune.

I forkant av at departementet offentliggjorde avgjørelsen fredag advarte blant andre Tysfjords ordfører om prosessen som har foregått i forkant:

– Jeg kan ikke akseptere at lokaldemokratiet settes fullstendig ut av spill på dette viset.

– Eneste virkemiddelet vi har

I helgen formulerte Tysfjords ordfører Tor Asgeir Johansen seg slik:

– Det er ingen som ser det rimelige i at verdier som representerer 20 millioner kroner eller mer i årlige inntekter tas fra en kommune og foræres vekk til naboen. Derfor drar vi til Narvik for å legge ned nemnda. Det er det eneste virkemiddelet vi har, sier Johansen.

Kommunalminister Monica Mæland, har reagert kraftig på truslene om å legge ned fellesnemnda:

– Det bør være i alles interesse at det blir etablert nye kommuner som fungerer.

Les flere saker vi har skrevet om statsråden avgjørelse om grensedelingen her:

Fylkesmannen: – Ikke vår anbefaling

Trolig flertall for å legge ned arbeidet

Tysfjord blir delt nord for kraftanleggene i Sørfjord 

Monica Mæland slår kraftig tilbake: – Dårlig av storebror

Utelukker ikke at Tysfjord-delingen sier stopp for kommunesammenslåingen i 2020: – For andre gang overkjører statsråden oss

Artikkeltags