Det går så det suser i norsk kraftbransje. Krigen i Ukraina og mangel på russisk gass, koblet med lav fyllingsgrad, har drevet strømprisen til nye høyder. Dermed øker også kraftselskapenes inntekter kraftig. Ikke minst gjelder det Statkraft, den norske stats eget kraftselskap. De har aldri hatt bedre resultater enn i de første ni månedene av 2022, med et resultat etter skatt på 14 milliarder kroner. Men det koster å tjene penger. De økte inntekten ga sterkt økte bonuser til Statkraft-ansatte som driver med energihandel. Lønnsposten «andre ytelser» økte fra 920 millioner i 2021 til 2,26 milliarder i fjor. «Årsaken er særlig knyttet til prestasjonsbasert godtgjørelse», fastslår Statkraft selv.

Nå har næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) pålagt Statkraft å redusere disse trader-bonusene. Jeg forstår veldig godt at det reageres på at Statkraft, som et selskap som forvalter felles kraftressurser og som er heleid av det norske folk, har tilbudt ordninger til ansatte på de svært høye nivåene som det selskapets årsrapportering indikerer, skriver han i et svar til stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV). Vestre sier ikke noe om hva han mener bonusene bør ligge på, men viser til at selskapet selv har uttalt at bonusene har vært på «umusikalske nivåer».

Det er en riktig og viktig inngripen Vestre gjør her. Det er også godt innenfor hans fullmakter. Statkraft er et heleid statsselskap, og som utgjør næringsministeren dets "generalforsamling". Det er åpenbart at han da, som eier, også bør ha en mening om selskapets politikk rundt lønn og bonuser. Han bør ikke bruke det til å pålegge selskapet et definert bonusnivå, men det er godt innenfor å si fra om at dagens nivå er for høyt. Ikke minst i et år der selskapets tradere neppe har hatt noen særlig innvirkning på selskapets inntjening. Det skyldes i overveiende grad ytre faktorer, som krigen i Ukraina. Det er en krig det føles helt feil å belønne enkeltpersoner for ringvirkningene av.

Disse bonusene er bare ett eksempel på. Ledelsen i statseide bedrifter har gjennom flere år ledet an i lønnsutviklingen, og gjerne fått mye høyere lønnsøkning enn sine ansatte. Nå kan også bonusordningene synes å være ute av kontroll. Det er også bekymringsfullt at bonusene i Statkraft er omgitt av mye hemmelighold. SV har tidligere bedt næringsministeren pålegge selskapet å vise frem dokumentasjon på at deres tradingvirksomhet fungerer etter hensikten. Det har Vestre nektet å gjøre. Antakelig bør han se på det igjen, men så langt skal han ha ros for i hvert fall å ha fått bonusene ned.