36 mennesker døde på jobb i fjor. Tre av dem i Salten.

Slik skjedde arbeidsulykkene hvor mennesker omkom.