Gå til sidens hovedinnhold

Eksporten fra Nordland øker. Nå må flaskehalsene langs veiene bort

Artikkelen er over 3 år gammel

Nordland fylkeskommune opplyser i en pressemelding at økt vekst i produksjon og eksport gir betydelig press på veg- og fergestrekninger i fylket. Samferdselsråd Svein Eggesvik varsler tiltak for å lette på det økende presset.

- Økt vekst i produksjon og eksport fra bedriftene i Nordland gir betydelig press på enkelte veg- og ferjestrekninger. For å møte næringslivets behov må fylkeskommunen i samarbeid med staten videreutvikle veiløsninger med god kapasitet som motvirker flaskehalser, sier fylkesråd for samferdsel i Nordland, Svein Eggesvik (Sp).

Veinett

250 bedrifter i Nordland har vært med på en undersøkelse utarbeidet av Kunnskapsparken Bodø AS, på oppdrag fra Nordland fylkeskommune. Bedriftene er innen næringene sjømat, petro, mineral, diverse industri, jordbruk, skogbruk, reiseliv, og dagligvarehandelen. Rapporten viser en økning i godstransporten, og at det er betydelige verdier som transporteres på veinettet i Nordland.

De tyngst belastede fylkesveiene er som følger:

De tyngst belastede fylkesvegene for kjøretøy over 12,5 meter som følge av sjømattransporten er Fv. 82 mellom Stokmarknes og Sortland, Fv. 17 mellom Søvik og Grønnåsvollen og Fv. 78 mellom Grønnåsvollen og E6 ved Drevja, Fv. 820 mellom Strand og Sortland, Fv. 17 mellom Stokkvågen og Utskarpen, Fv. 12 mellom Utskarpen og Mo, samt Fv. 821 mellom Elvenes og Strand over Frøskelandsfjellet.

Økt transport

De tyngst belastede riksvegene som følge av sjømattransport er Rv. 85 mellom Sortland og Lofastkrysset i Gullesfjordbotn, samt Rv. 80 mellom Bodø og Fauske. De tyngst belastede strekningene på Europavegene er strekningen E6 Drevja til Trøndelagsgrensen, E10 fra Bjerkvik til Rikgsgrensen/Bjørnfjell, E10 fra Lofastkrysset til Bjerkvik, E6 mellom krysset mot Riksgrensen/Bjørnfjell og Narvik, E6 mellom Mo og Drevja, samt E6 mellom Fauske og Mo.

- En viktig endring vil bli økt transport på Fv. 835 mellom Steigen og Tømmerneset, med videre transport langs E6 som følge av åpningen av Cermaqs nye slakteri, sier Eggesvik.

Kommentarer til denne saken