(Siste)

Oppfølging av medarbeiderne må vike på grunn av rapporteringskrav fra eiere og toppledelse, viser en ny undersøkelse.

Mer enn 1.600 norske ledere har deltatt i studien som viser at bare fire av ti norske ledere flinke til å organisere det daglige arbeidet.

– Rapporteringskravene fra bedriftens styre og eiere tar mye av hverdagen til mange norske ledere. Jeg tror systemene tar så mye fokus at forholdet til medarbeiderne blir en salderingspost, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne, som står bak undersøkelsen.

Han mener innføringen av såkalt HR-ledelse* i norsk arbeidsliv er årsaken. Målstyring og karaktersettingen som følger med, kan oppleves som en betydelig tidstjuv.

– Mellomledere opplever å bli diktert fra bedriftens toppledelse, og at de får færre muligheter til selv å kunne bidra i utviklingen av bedriften, sier Brekke.

I undersøkelsen kommer det fram at halvparten av sjefene kommuniserer dårlig med medarbeiderne.

– God dialog mellom avdelingsledere, toppledelse og medarbeidere er alfa og omega i en virksomhet. Og som leder gjør du rett og slett ikke jobben din om du ikke kommuniserer, sier Brekke.

Den landsdekkende studien er gjennomført for Lederne av analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work Institute.

Ledernes opplevelse av tillit, stolthet og fellesskap ble kartlagt.

Administrerende direktør Jannik Krohn Falck sier norske virksomheter er på linje med andre land når det gjelder mangel på lederskap.

– En faktor som går igjen i mange virksomheter er at lederne er så operative at de ikke får tid til ledelse, sier han.

– Dessverre er det slik at betydningen av ledelse blir undervurdert på mange arbeidsplasser.

Falck sier han har én klar konklusjon:

– Investering i godt lederskap lønner seg. Støttende ledelse styrker relasjoner og bidrar til å styrke bedriftskulturen, og det gir økonomisk gevinst for virksomheten.

* HR = human resources (menneskelige ressurser). Norske bedriftenes personalavdelinger er nå i stor utstrekning erstattet av amerikanske HR-avdelinger.