– Noen med ansvar for nasjonal sjøsikkerhet bør gripe inn og ta ansvar for å klarlegge og undersøke fakta, mener Endre Solvang, generalsekretær i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF).

Forbundet er landets største intersseorganisasjon for fritidsbåtfolk og har 43 000 medlemmer.

Solvang har lest om båtulykken ved Givær 30. april i år, som ble omtalt i AN 2. september. Den var nær å koste en far og hans to mindreårige sønner livet. Båten sprakk og sto plutselig loddrett i havet da de var på vei fra Bodø hjem til Givær.

Les også

Plutselig sprakk Johnnys båt og alle tre havnet i vannet: – Etter 20 minutter forsvinner han Erlend for meg

(+)

Nå vil KNBF sende en henvendelse til Havarikommisjon Sjøfart om å undersøke saken.

– Ta ansvar

– Dette er et godt eksempel på en tydelig feil eller mangel på en fritidsbåt som førte til forlis for tre mennesker, med mulig død til følge, sier Solvang.

– Om etaten hadde vist interesse for denne saken, ville det vært et viktig signal om at man tar fritidsbåtfolkets sikkerhet på alvor.

- Uholdbart

Sjøfartsdirektoratet har ansvar for forebyggende sjøsikkerhet og produsentkontroll av fritidsbåter, og for koordinering av ulykkesstatistikk til sjøs. Politiet undersøker hendelsesforløp, ansvar og eventuell skyld, men relativt enkelt, ifølge Solvang. Redningsselskapet og andre humanitære organisasjoner driver redningstjeneste. Havarikommisjon Sjøfart har ikke plikt til å undersøke fritidsbåtulykker og gjør det normalt ikke på grunn av manglende ressurser.

– Dette er en uholdbar situasjon, mener Solvang.

Til AN sa avdelingsdirektør Dag Liseth Havarikommisjon Sjøfart at sjøloven legger føringer for hva kommisjonen skal undersøke, og at denne ulykken faller utenfor undersøkelsesplikten.

– Vi kan velge å undersøke den, men vi prioriterer det som loven pålegger oss å undersøke, som spesielt er yrkesfartøy der vi har omkomne, sa Liseth i AN 2. september.

Har fått mer penger

– Vi har forståelse for at de har begrensede ressurser og må prioritere, men her burde man i alle fall kunne ta en undersøkelse i en «light»-versjon, mener Solvang.

Havarikommisjon Sjøfart er styrket med 2,1 millioner kroner og to nye stillinger i år.

– Dermed har de nå økonomiske ressurser tilgjengelige. Som fritidsbåtfolkets interesseorganisasjonene håper vi at kommisjonen tar tak i denne saken for nettopp å vise at fritidsbåtfolket får den trygghet alle fortjener, sier Solvang, som understreker at KNBF mener kommisjonen er profesjonelle og grundige i sitt arbeid.

På spørsmål fra AN sier Dag Liseth at han vil se på henvendelsen, men at det ikke er så sannsynlig at kommisjonen undersøker ulykken.

– Jeg skal ikke være kategorisk, men her kan også tilsynsmyndigheten, som er Sjøfartsdirektoratet, ha en rolle, sier han.