(Siste)

Organisasjonen Lederne ser med stor bekymring på at ledelsesmetoder basert på amerikanske HR-modeller, har fått økende innflytelse i toneangivende norske bedrifter.

– Vi risikerer nå å få et arbeidsliv preget av dype konflikter og mindre medbestemmelse for de ansatte, sier forbundsleder Jan Olav Brekke.

Amerikanske tilstander

Ifølge undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer føler bare tre av ti tillitsvalgte at ledelsen er interessert i deres innspill, og bare seks av ti norske mellomledere vurderer sjefen sin som kompetent.

– Om ikke bremsene settes på snart, er det en overhengende fare for at «den norske modellen», med åpen bedriftskultur og samarbeid mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, om noen år er borte og erstattet av den amerikanske HR-modellen, sier Brekke.

Knebling

Han mener de nye ledelsesmetodene langt på vei knebler tillitsvalgte og mellomledere i bedrifter.

– Mål settes ovenfra, og de ansatte kan bare påvirke arbeidsbetingelsene sine i direkte dialog med sin nærmeste leder. Mange av disse lederne er ansatt på bakgrunn av teoretisk utdannelse og mangler elementær opplæring i arbeidslivets spilleregler. Få har personlig arbeidserfaring eller har gått gradene i bedriften, sier Brekke.

Stor avstand

Stein Stugu og Bitten Nordrik i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte har utført undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer på vegne av Lederne.

Stugu mener filosofien bak amerikansk HR-ledelse naturlig begrenser ansattes mulighet til å påvirke arbeidsplassen.

– I mange sammenhenger har vi sett at det er stor avstand mellom hva arbeidstakere opplever å kunne påvirke og det de burde ha innflytelse på etter arbeidsmiljøloven og ikke minst hoved- og tariffavtaler. Mens norsk lov- og avtaleverk gir plass til tillitsvalgte og verneombud i en bedriftsorganisasjon, har HR-ledelse et annet verdisyn, sier Stugu.

Enevelde

I Ledelsesbarometeret avdekkes det at mange ansatte opplever at toppledelsen har holdninger som minner mest om et gammeldags enevelde.

Mer enn tre av ti angir at holdninger som «Er du ikke med oss er du mot oss» og «Aksepterer betingelsene eller finn deg noe annet å gjøre», er utbredt i toppledelsen.

Brekke påpeker at ledere i selskaper som benytter HR-modeller og styringsformer som for eksempel franchise, har en overdreven tro på at ledelsen, altså de selv, alltid vet best.

– Men den beste løsningen er å øke kunnskapen blant både ansatte og bedriftsledere. En reflektert leder som klarer å hente fram det beste i sine ansatte og seg selv, vil mest sannsynlig også skape innovasjon, sunn økonomi og fornøyde medarbeidere, hevder Brekke. (ANB)