Nedgang for næringslivet i Nordland

Av
DEL

Den gjennomsnittlige bedriften i Norge har et overskudd på 5,5 prosent av omsetningen. Dette er de dårligste tallene på tre år. Soliditeten er imidlertid rekordgod, med en gjennomsnittlig egenkapital på 29,5 prosent. Dette viser ”AS Norge tallene” fra data- og analyseselskapet Bisnode.

Ved å slå sammen og analysere alle regnskapene for norske bedrifter med over en million i omsetning kan man se ”fasiten” for et samlet norsk næringsliv. Dette kalles ”AS Norge- tallene”. Analysen er basert på regnskapene for 2017, som hadde innleveringsfrist 31. juli i år.

Gjennomsnittlig overskudd for 126 925 aksjeselskaper kroner har gått ned fra 5,6 til 5,5 prosent siste år. Totalkapitalens rentabilitet, som viser utviklingen for kapitalen i bedriften, har også gått ned fra 9,5 til 9,1 prosent siste år.

– Sammen med de rekordhøye konkurstallene vi presenterte nylig, tegner det seg et bilde av at det kanskje ikke står så bra til i norsk næringsliv som mange ser ut til å tro, sier administrerende direktør Eirik Gundersen i Bisnode.

"Klasseskille" i næringslivet

Egenkapitalandelen, som viser soliditeten til selskapet, har gått opp 0,4 prosentpoeng fra året før til 29,5 prosent. Det er på samme nivå som for to år siden, og et rekordhøyt tall historisk sett.

 – Det viser at bedriftseierne i stor grad lar mye av overskuddene bli igjen i virksomheten til reinvesteringer og forsikring mot dårlige tider. Dette er veldig gode tall! Men hvis vi også ser på dette sammen med de mange konkursene om dagen, kan det se ut til at vi har et ”klasseskille” i norsk næringsliv. Noen har godt med egenkapital og opplever gode resultater, mens andre sliter med å få endene til å møtes, sier Gundersen.

Oslo går best

Oslobedriftene går best av alle. De hadde en gjennomsnittlig resultatgrad på 7,4 prosent, opp 0,3 fra i fjor. Bedriftene i Finnmark har de dårligste resultatene med en resultatgrad på 3,4 prosent.

Finnmarksbedriftene opplevde også størst nedgang fra i fjor med 0,5 prosentpoeng. Stor nedgang opplevde også næringslivet i Vestfold og Nordland, begge fylkenes bedrifter har fått redusert resultatet med 0,4 prosentpoeng. For oljefylket Rogaland ser det bedre ut enn på lenge. Fylket har høyest omsetning per bedrift med 107 millioner i gjennomsnitt.

De har også snudd en tilbakegang i 2016-regnskapene på 0,3 prosentpoeng til en framgang på 0,1 for siste år.

– AS-Norge tallene, sammen med konkurstall som overgår finanskrisen, mener vi viser at det foregår et stort skifte for enkeltbransjer som detaljhandel og tjenesteytende næringer, sier Bisnode-sjefen. – Et næringsliv i omstilling vil gjøre at noen bedrifter går konkurs og noen mister jobben, mens andre vil ha behov for arbeidskraften. Dette skiftet tror vi går fortere enn noen gang, avslutter Gundersen.

Artikkeltags