iTet skrøt av knalltall - regnskapene viser blodrød drift

Revisor mener det er vesentlig usikkerhet rundt videre drift for bodøselskapet.