Tords byggeprosjekt møter motstand: - Vil gi irreversible konsekvenser av alvorlig karakter

Argumentene er mange. Særlig ett av dem biter på rådmannen.