Nå går Hundholmen Byutvikling, Clemens Eiendom og Løvold Solution sammen om å utvikle området mellom Molorota og Breivika. Clemens eiendom er eid av Opplysningsvesenets Fond.

– Nå er vi enig, vi eier en tredjedel hver og skal gå i gang med en områdeplan i samarbeid med Bodø kommune. Det er et stort område som skal reguleres, nærmere 40 mål, sier direktør Morten Chr. Jakhelln i Hundholmen Byutvikling i en pressemelding.

Likeverdige parter

Det er viktig for både Løvold Solutions, Hundholmen Byutvikling og Clemens Eiendom å poengtere at de alle er likeverdige parter i prosjektet Utviklingsområde vest.

- Vi er enig om hvordan vi skal ta fatt på utviklingen i området og vi er samkjørte. Vi er tre likeverdige partnere, og det er vi bevisst på. Det er viktig at vi er det, og ikke tenker på oss selv i denne prosessen, sier Jakhelln.

– Dette prosjektet står sterkt med oss som en treenighet. Vi har gode diskusjoner og står sterkere både med tanke på løsninger for byen, men også økonomisk. Vi vil kunne bære dette prosjektet på en god måte samlet, sier Løvold i pressemeldingen.

 

For småbarnsfamilier

Til Avisa Nordland forteller Jakhelln at Bodø kommune har anslått at det kan bli 5–600 leiligheter i området. Videre forteller han at de skal ha fokus på småbarnsfamilier.

– Det er i et passende område som er veldig sosialt. Vi vil se på muligheten for å lage et konsept for småbarnsfamilier. Det er flere lekeplasser i området, men det kan hende vi favner alle livets faser etter hvert, sier han til an.no

For fem år siden startet dialogen mellom Jakhelln og André Løvold, etter hvert fattet Clemens Eiendom interesse.

– Dette blir nesten seks ganger større enn Ramsalt. Det sier seg selv at alt vil ikke selges over natta. Vi tror dette kan bli et prosjekt som tar nærmere 15 år, forteller han.

– Det blir en utbygging over tid. Dermed er det viktig at vi har gode planer, legger han til.

Trenger utvikling

For byplansjef Annelise Bolland i Bodø kommune er det viktig at Utviklingsområde vest, der også kommunen er grunneier, blir et bra område for byens befolkning.

-Jeg ser for meg en kaifront, en forlengelse av Moloen – kanskje litt "Aker Brygge" hvor mennesker både kan bo og oppsøke rekreasjon. I tillegg er blir det viktig med publikumsrettet virksomhet som skaper liv i byen vår, sier Bolland.

Hun synes det er spennende at de tre samarbeidspartene som nå går i gang med en områdeplan ønsker å gi tilbake til byen, og mener innfallsvinkelen til utviklingsprosessen er flott.

– Utfordringen er at mange naboer blir berørt. Samtidig er det viktig å utvikle dette stedet som i dag inneholder bedrifter som til fordel kan flyttes. Dette er et av de siste områdene som skal utvikles før ny bydel, og jeg tror dette blir veldig bra, og jeg gleder meg til et samarbeid, sier byplansjefen.

For menneskene

Visjonene er felles, og grunntanken bak prosjektet er at det skal skapes en bydel for menneskene.

-Vi har som prinsipp at dette skal være til det beste for byen med menneskene i fokus. Klart det skal være lønnsomt for utviklerne, men gjør vi dette på en ansvarlig måte og bruker tiden godt, så blir ringvirkningene nettopp det, et sted for folk, sier Bernt Skøien fra Clemens Eiendom i pressemeldingen.

Visjonene og tankene rundt prosjektet er allerede godt i gang. Både med tanke på teknologi, balansen mellom det private og offentlige og ikke minst et ønske om å lage den første nullutslipps-bydelen i Bodø.

Engasjerende område

For 14 dager siden arrangerte Bodø kommune et høringsmøte i forbindelse med planene.

– 150 stykker møtte opp og det viser at folk er veldig engasjert i området. Det er mange som bryr seg, avslutter Jakhelln til an.no