I Nordland, som er fergefylket framfor noe annet i landet, er sommertrafikken intet mindre enn en skandale. Nord-Norges mest trafikkerte fergesamband, Bognes- Lødingen, har pr. torsdag hatt 83 innstillinger bare i juli. På sambandet Bognes-Skarberget har det vært 34 innstilte avganger, mens Drag-Kjøpsvik har hatt hele 69 innstillinger. Også det bare i juli. Ifølge NRK er det totale antallet innstillinger for de tre sambandene over 200, hvis innstillinger på grunn av tekniske feil tas med. Dette er helt uakseptabelt, og kan ikke fortsette.

Vi har forståelse for at sykdom forekommer, eller at tekniske feil gjør at avganger må innstilles. Det kan skje i det mest veldrevne rederi. Også været kan føre til innstillinger, selv på sommeren. Men i det omfanget vi snakker om her, er det helt usannsynlig at tilfeldig sykdom blant mannskapet, eller tekniske feil, er årsaken. Torghatten Nord forklarer selv de mange innstillingene med mannskapsmangel. Det er kjernen til problemene.

Det er et reelt problem at det er vanskelig å få tak i sjøfolk, noe som merkes over hele landet. Mange ble permittert under pandemien, og har i mellomtiden funnet seg nye jobber på brønnbåter, forsyningsfartøy eller andre fartøy med bedre betaling og arbeidsforhold. Og også i Torghatten Nord skal det være ferieavvikling. Å fylle vaktplanene i sommermånedene er en utfordring, og mange ansatte strekker seg langt for å holde trafikken i gang. Det fortjener de ros for.

Ansvaret ligger hos ledelsen i Torghatten Nord, som åpenbart har satt opp fergeruter de utover våren må ha skjønt det ikke finnes mannskap til. Rutene ble satt opp i januar. Mannskapsmangelen har ikke oppstått akutt, nå i juli. Enhver bedrift legger ferieplaner i god tid, og skriver kontrakter med vikarene. De er bindene, og ikke noe ferievikarer bare kan hoppe ut av for å skifte jobb midt i avtaleperioden. Dette gjelder også for fergemannskap. Rutene burde selvsagt ha vært justert deretter. I stedet holdes næringsliv, turister og andre reisende direkte for narr.

Ifølge Statens vegvesen, som har ansvaret for riksveifergene, har Torghatten Nord kontrakt for å drifte fergesambandene ut 2023. Samme selskap skal trafikkere sambandene også etter det. Det betyr at også neste sommer kan ende opp i et like stort kaos som inneværende år. Gjennomføringen denne sommeren er et direkte kontraktsbrudd, både med Statens vegvesen, næringsliv, turister og reisende for øvrig. Situasjonen kan ikke fortsette. Bøtene Torghatten Nord har fått til nå for manglende regularitet har tydeligvis ikke vært store nok.