Mens viruset herjet som verst og smittetallene steg, under en global pandemi som krever en nasjonal dugnad som angår oss alle, så skjer det utenkelige: Erna, selveste statsministeren, feiret bursdag med flere gjester enn det anbefalte. Og Skjæran, nestelederen i AP, samlet en engere krets til et hyggelig lite lag på en suite i Bodø, samme dag som byen ellers stengte ned. Tja, hva kan si? Urovekkende? Hendelig uhell? Dårlig dømmekraft? Storm i et vannglass? Meningene var mange, og mange nokså usaklige. Og nettopp da, mens det stormet som verst, så valgte en åtteåring med navn Aurora å skrive noen ord om hva hun tenkte i sakens anledning. I Aftenposten Si; D den 30. mars skriver hun følgende om statsministerens bursdagsfeiring: «Kjære Erna. Hvorfor får du feire bursdagen din når barn ikke får lov? Jeg feiret ikke bursdagen min i fjor fordi jeg ikke ville spre smitte og hørte på råd. Når jeg fikk høre at du feiret bursdagen din, ble jeg trist».

At Aurora ble trist er lett å forstå. Og hun er ikke alene. Dessverre. Slik evner Aurora gjennom sitt lille innlegg å gå direkte til sakens kjerne. Hun setter ord på egen sorg og frustrasjon knyttet til personlige forsakelser som mange av oss kan kjenne oss igjen i. Og til tross for sin unge alder kjenner hun godt til smittevernreglene. Det i seg selv er jo imponerende, men viser samtidig barn og unges potensiale. Men kanskje viktigst, Aurora evner å stille viktige og saklige spørsmål i sakens anledning: «Hvorfor i alle dager lager du regler du selv ikke klarer å følge?». Og nettopp det er det nok flere enn Aurora som har lurt på. Personlig må jeg erkjenne at jeg også lurer litt på hvorfor sentrale aktører i Nordland AP måtte reise til Bodø og legge seg inn på hotell, i en tid da alle unødvendige reiser ellers ble frarådet. Spesielt med tanke på at møtet de skulle delta på ble avviklet via teams, på nett.

Nok om det. Tilbake til det disse to enkeltsakene handler om: Menneskers sårbarhet og det som skjer når vår evne til å gjøre gode valg settes på prøve. Med enkle virkemidler og riktig håndtering kan disse historiene og de dilemmaene de representerer dannet et naturlig bakteppe for framtidige forelesninger for lærerstudenter fordi de helt konkret kan knyttes opp mot Opplæringslovas formålsparagraf § 1-1. Elevene skal nemlig ikke bare utvikle kunnskap, dugleik og holdninger slik at de kan mestre livene sine og delta i arbeid og felleskapet i samfunnet. De skal også lære seg å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Innholdet i formålsparagrafen er viktig fordi den uttrykker verdier som samler Norge som samfunn. Det handler om viktige verdier som danner grunnlaget for vårt demokrati og som skal hjelpe oss å leve, lære og samarbeide sammen i en kompleks samtid og i møte med en ukjent framtid. Gjennom å jobbe systematisk med opplæringens verdigrunnlag skal elevenes evne til kritisk tenkning og etisk bevissthet oppøves. Opplæringen skal også gi elevene et godt grunnlag for å forstå seg selv, andre og verden, slik at de på denne bakgrunn kan gjøre gode valg i livet. Og det var vel kanskje nettopp her, dette med å gjøre gode valg i livet, at det sviktet litt for både vår statsminister og toppledelsen i Nordland Arbeiderparti. Når det er sagt så må det tilføyes at dette med gode valg ikke alltid er enkelt. Det er heller ikke slik at bare vi jobber litt med dette i skolen og i lærerutdanningen så vil dårlige valg hos den kommende generasjon aldri gjenta seg. Det vil jo være en svært naiv tanke.

Samtidig – i grunnskolen har vi mulighet for å jobbe forebyggende. Og som Aurora sitt innlegg så tydelig viser, vi kan starte tidlig. Allerede på småskoletrinnet. Til tross for sin unge alder evner nemlig Aurora å løfte fram noen tanker om hva som kan skje når vår lojalitet til nasjonale smittevernregimer blir satt på prøve. Og at noen har et større ansvar enn andre. Hun avslutter innlegget sitt slik: «Hvis du som statsminister ikke følger reglene, kommer ingen til å høre på deg lenger». En noe enkel konklusjon vil du kanskje si, men den er samtidig viktig. For Norge trenger selvsagt en statsminister vi vil høre på.