Gå til sidens hovedinnhold

Når sannheten ikke duger, må oppdrettsindustrien og Sjømat Norge ty til usannheter for åpen mikrofon

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det var på NRK Dagsnytt 18 torsdag 22. april, at Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet måtte innrømme at å skålde oppdrettslaksen i brennhett vann for å fjerne lakselus, forårsaker store smerter. Hennes forklaring på at Mattilsynet har snudd i denne saken, etter først å ha advart mot termisk avlusinger, er at dette må laksen tåle, slik at oppdrettsindustrien kan få fortsette sin gammeldagse drift i åpne merder.

Bransjens veterinær Karoline Skaar Amthor innrømmer ingenting av dette. Hun leste opp fra sitt dokument en forklaring for hvordan hun som veterinær kan gå god for avlusing av laks med en metode som gir voldsomme smerter for laksen. Eller kanskje bare litt smerter som Sjømat Norge mener. De har fagfolk utplassert ved merdene, og sin egen oppfattelse av dette. På spørsmål fra programleder i NRK, på hvordan dette henger sammen med at 50–60 millioner laks dør hvert år i norsk oppdrettsindustri, svarer Amthor at i deres industrielle produksjonen «er ikke tallene høyere enn for annen industriell matproduksjon».

En frekk fiskeskrøne

Som et forsvar til at oppdrettsindustrien har en dødelighet opp mot 20 %, og at dette er normalt i matproduksjon påstår Amthor at «det er bare å se på Animalias årsrapporter». Animalia svarer på FLO`s henvendelse og viser til følgende tall på dødelighet her til lands.

«Det er variasjoner mellom dyreslag, og det er jo store forskjeller mellom antall individer som blir født innenfor de ulike produksjonene. I antall individer er kylling den desidert største produksjonen», forklarer Animalia.

Animalia viser til 68,4 millioner slaktede kyllinger i 2019 og en dødeligheten på 2,64 prosent. Kalver rundt 4 prosent og smågris rundt 12 prosent (samtidig som det ble slaktet ca. 1,6 millioner griser). Dødeligheten på lam før de ble sluppet fri på beite var rundt 3 prosent.

Tallenes tale er klare, og de etterlater Sjømat Norge sin faglighet duppende i skittent vann. Man skal altså ikke ta for god fisk, det som serveres fra oppdrettsindustrien for åpen mikrofon.

Løsningen

Heller enn å fare med skrøner, og tviholde på en teknologi som gjør det umulig å innfri FNs`s bærekraftsmål 14 om at vi skal «innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, herunder forurensning forårsaket av marin forsøpling og næringsstoffer», må oppdrettsindustrien erkjenne sine utfordringer med utslipp, rømming og dyrevelferd.

Løsningen er at oppdrett må inn i lukkede anlegg, med de samme krav til rensing som all annen industri og næringer som bruker havet. Regulert av Forurensningsloven, slik som all annen industri. Å slippe ut avfall tilsvarende kloakken fra fire ganger Norges befolkning, inkludert gift og enorme mengder medisin, å utsette villaksen for utryddelse pluss å utsette individer for enorme smerter er ikke akseptabelt i 2021.

Kommentarer til denne saken