Steinbruddsaken i Saltdal har vært en omtalt sak både i media og gjennom en rekke prosesser i kommunen. På avstand fra Trondheim har jeg fulgt med på prosessen og selv sendt inn innsigelse i saken for å kunne bidra i å belyse den fra flest mulige ståsted. Som en demokratisk prosess er det viktig at alle parter kan ta del for å kunne drive samfunnet videre. En demokratisk prosess var ikke det jeg så i kommunestyret i Saltdal Torsdag 20. Juni.

Når ordfører Rune Berg (SP) og Senterpartiet har vært i mot saken lurer jeg på hva som fikk dem til å snu. Om motargumentet er at hvis de skulle stemt mot så umuliggjør de fremtidig etablering av bedrifter, så bør Rune Berg se på argumentene i saken. Det handler ikke om etableringer i kommunen, da kommunen allerede har et masseuttak på Storjord. Dette handler da om å sette rammeverk om hvordan man skal få forsyne seg av naturressurser. Når kommunen og Senterpartiet skal være for en slik sak uten å ta hensyn til argumentene, ikke en gang kvaliteten på hva som skal utvinnes, settes det spørsmålstegn til både Ordfører Rune Bergs og Senterpartiets interesser.

Rune Berg sier også til Saltenposten ”Jeg skjønner ikke helt hvorfor vi skal bry oss om hvilken kvalitet det er på massene. Jeg tror ikke det er så mange her i salen som forstår noe av det uansett.” viser det mangel på evne til å tilegne seg kunnskap i den grad at han og sitt eget parti kan være kompetente nok til å ta en avgjørelse. Rune Berg kommer ikke med argumenter for, men nedgraver argumenter som han personlig ikke er kompetent nok til å forstå. Dette er et bevis på en særdeles viktig sak i dagens samfunn. ”Man har rett på sin egen mening, men man har ikke rett på sine egne fakta.” I dette kommunestyret er faktagrunnlaget i saken ignorert i avgjørelsen.

At Kjell Magne Johansen kan stå på talerstolen å si at det er tatt tre prøver av massen når Direktoratet for Mineralforvaltning har sagt at det kun er tatt èn prøve av massen er igjen et bevis på at også Johansen tilegner seg sine egne fakta. Når da også Johansen går i mot eget parti så vitner det på mangel på integritet og det kan også stilles spørsmålstegn til Johansens interesser.

Dette er en kommune som er ledet av en ordfører og et parti som ikke er i stand til å ta avgjørelser basert på faglige og faktabaserte innsigelser, men heller av egne interesser. Organene i Saltdal kommune samspiller ikke når Rune Berg, av egen interesse, velger å trosse formannskapet ved å ta det videre til kommunestyret. Når jeg, med et ønske om å flytte tilbake en dag, bevitner hvordan Ordfører Rune Berg og enkelte politikere i Saltdal tar avgjørelser i saker som berører mange med en ignorant og kunnskapsløs holdning, mister jeg lysten til å flytte tilbake til Saltdal