Det skriver forsikringsselskapet Gjensidige i en pressemelding.

I en undersøkelse gjennomført av Ipsos for Gjensidige sier hele 67 prosent av bilistene i Nordland at de har opplevd farlige situasjoner i forbindelse med at bilister kjører sakte. Samtidig sier 56 prosent at de irriterer seg ofte eller av og til over dette. Yngre bilførere irriterer seg mer enn de som er litt eldre. Menn har opplevd flere farlige situasjoner og er noe mer irritert i trafikken enn kvinner.

– Når irritasjonen bygger seg opp, er det dessverre noen som til slutt mister besinnelsen og kjører forbi, også på uoversiktlige strekninger. Hvert år får flere slike forbikjøringer tragiske følger, sier Pål Rune Eklo, kommunikasjonssjef i Gjensidige, i meldingen.

Eklo er klar på at dette ikke er en oppfordring til å øke farten, men til å vise hensyn om en selv ikke har mulighet til å holde fartsgrensen.

Den klare oppfordringen er å ha fullt fokus på veien, sjekk speilene regelmessig og kjør til siden for å slippe andre trafikanter forbi hvis du danner kø.

– Hoper det seg opp med biler bak deg, er det beste å kjøre til siden på et egnet sted. Dersom dette viser seg vanskelig, er neste alternativ å vente til du kommer til en oversiktlig strekning, slippe gassen og blinke.