Gå til sidens hovedinnhold

Når Forsvaret skal vaksinere må det skje i garnisonene, ikke der folk har fastlege

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Forsvaret har så langt vært svært dyktige når det gjelder å hindre smitte blant sine ansatte og vernepliktige. De meget få tilløp til utbrudd som har vært, er raskt slått ned og har ikke fått spre seg.

Det er et underkommunisert suksess, og det er all grunn til å gi Forsvaret og dets ledelse ros for dette. Ofte bor folk svært tett i sine garnisoner, og det kan ikke alltid være like lett å holde den nødvendige avstand når man øver på det man må øve på for å vedlikeholde vår militære beredskap.

På den andre siden gir garnisonene Forsvaret bedre muligheter enn de fleste andre for å hindre smitte i å komme inn fra resten av samfunnet. Forsvaret har også selv i stor grad kontroll på transporten av mennesker mellom garnisoner og enheter, noe som ytterligere reduserer faren for at en eventuell smitte kommer inn - eller sprer seg.

I disse dager vurderer Forsvaret neste steg i smittevernet, vaksinering. Til NRK sier orlogskaptein og pressevakt i Forsvaret, Thomas Gjesdal at de også ser på mulighetene for å vaksinere lokalt.

Det får hovedtillitsvalgt for offiserene i Hæren, Pål Nygaard til å reagere. Han kaller det å sende folk fra Forsvaret til deres hjemkommunene for vaksinering for «molboaktig». – Få sendt vaksinen opp hit (til garnisonene), still opp folk og få satt nålestikket, sier han til NRK. Det er det eneste fornuftige.

Nygaard er stasjonert ved Setermoen leir i Indre Troms. Den er tilholdssted for om lag 2.000 mennesker, de aller fleste med fastlegen sin i en annen kommune.

Å sende alle hjem vil være en enorm logistisk oppgave, sier Nygård, dyrt og komplisert. En slik løsning vil også øke smitterisikoen i den øvrige befolkningen, samt for de i Forsvaret som må benytte seg av offentlig transport for å komme seg hjem.

Det vil også bryte totalt med det som har vært Forsvarets suksessoppskrift for å hindre smitte så langt; å holde seg i sin egen, lukkede og kontrollerbare boble

Nygaard har selvfølgelig rett. Den eneste fornuftige løsningen er at man vaksinerer garnison for garnison, ved å frakte vaksiner og helsepersonell dit, i stedet for at Forsvarets tusenvis av folk skal reise motsatt.

Det både sparer penger, sikrer at vi kan opprettholde en nødvendig beredskap og minsker faren for at smitte kan spres til resten av samfunnet.

De fleste det her vil dreie seg om er i omtrent samme aldersgruppe, og vi må av de foran nevnte årsaker kunne leve med de få som slik vil kunne «snike» i vaksinekøen.

Dette bør Forsvaret og helsemyndigheten kunne ordne relativt raskt, og den skisserte løsningen er den beste for alle parter – og for resten av befolkningen.

Kommentarer til denne saken