DET ER SÅ VONDT Å MISTE NOEN MAN ELSKER, DET FØES SÅ UENDELIG VONDT!

NÅR DIN KJÆRSTE,KONE,MANN..FORLATER DEG, FORDI DU HAR ØDELAGT ALT!

DET ER SÅ UBSKRIVELIG VONDT! NÅR DIN ELSKEDE FÅR NY KJÆRSTE,DU FALLER SAMMEN!

DU FØLER ATT INGENTING BLIR BEDRE!

SAVNET OG FØLELSENE,SOM ALDRI VIL BLI BORTE!

NÅR DU VET DU ALDRI FÅR EN MULIGHET TIL Å RETTE DET OPP!

FOR DU VET,DU FÅR HENNE ALDRI TILBAKE!

KANSKJE DU ALDRI KOMMER OVER HENNE...

HUSK..DET BLIR BEDRE Å LEVE MED DET!!!