Da Stalin hadde jerngrep om Øst-Europa, greide hans omlegging av landbruket, eksempelvis i Ukraina, å ta livet av anslagsvis 3,9 millioner mennesker i dette landet. Og, i motsetning til andre tilfeller av hungersnød i historien forårsaket av sykdom eller tørke, skyldtes det denne gang en diktator som ønsket både å erstatte Ukrainas små gårder med statlige kollektiver og straffe uavhengighetssinnede ukrainere som utgjorde en trussel mot hans totalitære autoritet.

Mao Zedung i Kina hadde også egne idéer om hvordan landbrukspolitikken skulle organiseres. For å forbedre forholdene på landsbygda, startet han kampen mot de fire 'onder'; rotter, fluer, mygg og spurv. I denne krigen mot spurver ble spurver utpekt fordi de spiste korn, frø og frukt. Ulike elimineringsmetoder ble brukt av mennesker over hele Kina, fra ødeleggelse av reir til banking av potter for å utmatte fuglene til døde. Dette ble utført for å oppnå det kinesiske idealet om «harmoni mellom himmel og mennesker for mennesket må erobre naturen».

Dette var en del av Maos store sprang fremover (Great Leap Forward). Kampanjen mot spurvene førte til en økning av byttedyrene deres, slik som gresshopper, som resulterte i ytterligere press på avlingene som allerede var bundet av andre sider ved den udugelige store sprang-politikken. Dette bidro i stor grad til avlingssvikt ettersom avlingsspisende skadedyr var utbredt og spiste alt som de kom over. Dette forverret matmangelen og enda flere mennesker sultet i hjel i Kina.

Tragisk for folket i Kina førte det store spranget frem til massesult, som nå er kjent som den store hungersnøden. Gjennom sjelden tilgang til partiets arkiver ble det anslått at den 4 år lange hungersnøden forårsaket minst 45 millioner dødsfall med opptil 2-3 millioner mennesker som ble drept voldelig under kaose som denne politikken medførte.

Man skulle tro at politikere hadde lært av slike historiske feiltrinn. Men mon det. Den grønne ideologien, har smittet en mengde politikere i EU/EØS, USA, Canada og Australia, og begynner nå å vise sitt sanne ansikt. Dagens "store sprang-politikk" er det grønne skiftet. Vi har allerede begynt å høste erfaring med hva dette medfører.

Da media prøvde å forklare bakgrunnen for opptøyene på Sri Lanka i 2021, fortalte de at pandemien hadde gitt sviktende inntekter for turistindustrien, slik at mange har blitt arbeidsledige. Dette var imidlertid bare en liten flik av forklaringen.

Sri Lanka er nemlig et godt eksempel på et samfunn som nå har gjennomført, og lider under det grønne skiftet. I 2021 sa Sri Lankas president at han ville få samfunnet til å slutte med fossilt brensel. I tråd med dette fikk han også en "lys" idé, nemlig at alle bøndene i Sri Lanka nå skulle begynne med organisk jordbruk. Dette medførte at man skulle slutte å benytte kunstgjødsel og plantevernmidler, da produksjon av disse baserer seg på bruk av fossilt brensel. Så i april i 2021 ble dette forbudt å benytte, og bøndene ble tvunget til å dyrke "organisk" i stedet. Dette var "til beste for planeten", for å sitere presidenten. "Vi skal bevare helsa til planeten vår, og sikre oss menneskelig bærekraft" sa han videre, mens han oppfordret alle andre regjeringer i verden til å følge hans eksempel.

Dette viste seg å være et kolossalt mistak, og de fattige måtte betale den høyeste prisen. Stri Lankas risproduksjon falt med 20 % på seks måneder. Landet gikk fra å eksportere ris til å måtte importere ris for en halv milliard dollar. Sri Lankas største eksportartikkel, te, sviktet også. En halv milliard dollar i tapte inntekter ble resultatet. Dette kombinert med korrupsjon, vanstyre og ødeleggende kinesiske statslån, gjorde at landets økonomi ble fullstendig ødelagt. Denne idiotpolitikken har resultert i at landet var uten midler til å betale vitale importprodukter, som mat, drivstoff og medisiner. Energiprisene ble tredoblet på kort tid, noe som ga en inflasjon på nesten 20%. Derfor ble det opptøyer og matmangel i landet. Dette er det grønne skiftet i praksis.

Vi har nå har tilsvarende opprør i Nederland, verdens nest største mateksportør, uten at norske media legger særlig vekt på dette. Her bestemte regjeringen at bøndene måtte trappe kraftig ned på CO2- og nitrogen-utslipp, med det resultat at 1/3 av gårdene må legges ned. Slik politikk er mildt sagt upopulær. Derfor har det vært protester i månedsvis. Det er verd å merke seg at en kjennelse fra 2019 fra landets høyesterett fikk den nederlandske regjeringen til å pålegge tiltakene. Det er politikerne selv som har vedtatt disse ødeleggende lovene etter påtrykk fra FN, EU-byråkratiet og grønne politikere. De har nektet å høre på bøndene, som vet hva som kreves for å opprettholde en god og solid matproduksjon

Det er slike politikere som prøver å gi oss kjøtt-skam, og vil ødelegge Europas matforsynings-beredskap. Man kan undres om ikke slike politikerne også kommer til å ende opp med tilsvarende resultat som man fikk under Stalin og Mao.