I Værøys historie er det flere mørke kapitler, og flere som skinner av medmenneskelighet og varme. Vakkert er det å lese om hvordan folk hjalp hverandre i trange tider og gav av sitt eget, eller gjorde en ekstra innsats for andre som satt tyngre i det. Naboene som bar mat til enker og farløse, handelsmannen som satte en strek over skylda, når skyldneren hadde hatt nok en svart vinter. Det handlet ikke alltid om at noen var rike, men det hadde sammenheng med viljen til å dele og ønsket om at andre i bygda skulle ha det bra.

På en vakker solskinnsdag der rimet glitrer i gresset, blir man likevel mørk til sinns av å lese i formannskapspapirene. Her fremgår det at foretak som går så det griner, krever at de folkevalgte, mot bedre vitende, skal bryte både egne vedtak og EØS-avtalen for å selge kommunale tomter til under takst. Dette er områder som skal bidra til ekspansjon og økt inntjening for bedriftene.

Værøy kommune står foran store oppgaver med å renovere skole, bygge hall, utbedre sykehjem, ivareta offentlige lovpålagte oppgaver og levere kvalitative tjenester til sine innbyggere. Det er ingen hemmelighet at økonomien er anstrengt, slik den er i store deler av kommune Norge. Kommunen trenger sårt til inntekter. Hva skulle grunnen være til at kommunen skal sponse bedrifter som utmerket klarer å stå på egne ben?

EØS-avtalen dreier seg bl.a. om forbudet mot konkurransevridende støtte og likhetsprinsippet.

Bør ikke alle med rettferdighetssans og rent mel i posen, omfavne disse verdiene, nemlig at det skal være likebehandling av aktørene i næringslivet?

Nå er det jo også slik at støttegiver, i dette tilfellet kommunen, må notifisere støtten til EFTAs overvåkningsorgan ESA, og at ESA må godkjenne støttetiltaket før det iverksettes. Hvis kommunestyret vedtar å selge under takst, bør de også opplyse mottakerne om at departementet kan pålegge støttegiver å kreve tilbakebetalt ulovlig utbetalt støtte som blir funnet å være i strid med EØS-avtalens regelverk.

De fleste regelverk er ment for å skape kjente kjøreregler til beskyttelse for innbyggerne. En vegg å lene seg mot når man skal ta riktige beslutninger.

I en kommune, er vi avhengig av både et velfungerende næringsliv og gode kommunale tjenester, for at samfunnet skal bestå. I denne saken, håper jeg de aktuelle virksomhetene, med glede betaler det de bør for tomtene, og at tomtene er lagt ut for salg på en måte som er gjort kjent for alle interesserte aktører.

En forsvarlig saksbehandling handler her om å følge vedtak og regelverk, slik at man unngår uheldige ettervirkninger, og å stille seg selv og kommunen i et dårlig lys.