Så har kommunedirektøren i Bodø kommune lagt fram sitt budsjettforslag for 2023 og mange leserbrev har passert gjennom AN. Også Bodø eldreråd har fått lese forslagene, spesielt innen Helse og Omsorg, og kan konkludere med at dette er skremmende lesing og lite positive tiltak for de som trenger hjelp og omsorg fra kommunen.

Det er 2 ankepunkter som gjør at dette ikke på noen måte kan støttes av Eldrerådets representanter.

1. Det er en kjent sak at Bodø kommune vil få en betydelig vekst i antall eldre i de kommende årene. Bare av denne ene grunnen vil det være vanskelig å forstå at budsjettene skal reduseres og stillinger skal kuttes for å imøtekomme de pleietrengendes behov for hjelpende hender i sin hverdag.

2. Det er faktisk en god del av de foreslåtte kuttene i budsjettet innen Helse og Omsorg som er lovpålagte og kan av den grunn ikke kuttes slik som foreslått.

Eldrerådet ser for seg at vi er kommet inn i en vond sirkel der det skal kuttes i omsorgen. Det medfører at de som skal jobbe innenfor fagområdet Helse og Omsorg ikke klarer å utføre den jobben de er satt til og ser ikke annen utvei enn å slutte i jobben eller sykemelde seg. Vikarbruk er jo som kjent utbredt i denne sektoren med høye vikarutgifter. Å skulle utføre en jobb der man ikke føler at man strekker til vil vel de færreste jobbe så lenge i. Eldrerådet mener at det vil være mere fornuftig å sette søkelys på forebygging enn å måtte bygge opp i etterkant. Å leve hele livet eller å ha en verdig alderdom blir bare tomme ord i denne sammenhengen.

Eldrerådet vil også ta ordet under budsjettbehandlingen i bystyresalen den 8.12. der vi vil legge fram vårt syn på de forslag som er lagt fram. De fleste av beboere på institusjoner og enslige hjemmeboende trenger vår hjelp for å si ifra at raseringen av budsjettet innen Helse og Omsorg i Bodø kommune ikke er greit. Vi trenger støtte og drahjelp i denne saken, så vi oppfordrer alle som kan å møte opp denne dagen. Får vi ikke plass inne i bystyresalen, får vi samle oss utenfor Rådhuset.