I forbindelse med byggingen av ny skole i Mørkvedbukta vil det gamle skolebygget på Støver saneres.

Hva som videre skjer når tomta blir stående tom, har imidlertid ikke kommunen bestemt seg for – ennå.

Planlegging

– Sanering av gammel bygningsmasse og klargjøring av tomten for ny aktivitet er standard behandling. Det gjør vi før nye potensielle prosjekter. Realisering av et eller flere nye prosjekter på Støver-tomten kan ta alt fra to til femten år å utrede. Her er det store fordeler å bruke god tid for å finne det rette prosjektet som er i tråd med kommuneplanen, ønsket bydelsutvikling og vårt samfunn sine behov.

Det forteller Jens Harald Sæverud, rådgiver i Bodø kommune, til AN.

– En konkret fordel med å sanere bygget nå er at kommunen sparer drift- og vedlikeholdskostnader på gammel bygningsmasse, samt at en tomta ofte framstår som mer attraktiv for framtidige prosjekter, forteller han videre.

– Jobben med å sanere bygget er lagt ut på anbud. Fristen går ut 23. august. Normal tilbudsbehandling er et par uker og vi håper å ha oppstart av sanering ila. November 2021. Erfaringsmessig tar en slik jobb mellom fire og syv måneder, men akkurat hvor lang tid det tar avhenger av tilbudene vi får inn og hvordan prosjektet lar seg gjennomføre.

Må søkes

På spørsmål om ikke skolen kunne blitt brukt til noe annet i påvente av et nytt prosjekt, sier Sæverud:

– Jo, det kunne den. Utfordringen med det er at det er et eldre bygg med eldre bygningstekniske løsninger. Hvis vi skulle tatt det i bruk til noe annet må det søkes bruksendring for annen bruk enn skoledrift. Når vi så søker bruksendring hos Byggesak vil det aktivere krav om oppgradering og tilpasning av bygget for det nye formålet.

– I mange tilfeller må vi prosjektere hele bygget med tekniske anlegg på nytt og gjennomføre middels til store tilpasninger på bygget. Dette krever ofte store investeringer og moderniseringstiltak for at bruken skal bli godkjent. Så, av hensyn til miljøet, økonomien og lokalsamfunnet, vurderer vi det til at kommunen vil komme best ut av det ved å sanere gammelt bygg og klargjøre tomta for framtidige prosjekter, sier han.