Torsdag ettermiddag kan politiet i Nordland informere om at amerikanske myndigheter overtar hovedansvaret for etterforskningen norsk politi har satt i gang etter flyulykken i Gråtådalen i Beiarn.

Ved flyulykker foretas det to parallelle etterforskninger: kriminaletterforskningen som politiet har ansvaret for og ulykkesgranskingen Havarikommisjonen har ansvaret for.

Havarikommisjonen har allerede informert om at hovedansvaret for ulykkesgranskingen også vil overføres til USA denne uken.

Foreligger ingen mistanke

Selv om amerikanske myndigheter nå overtar hovedansvaret for kriminaletterforskningen, vil norsk politi fremdeles ha ansvaret for den delen av etterforskningen som retter seg mot norske forhold.

– Enkelt forklart vil det være slik at amerikanske myndigheter har jurisdiksjon til å etterforske, påtale og iretteføre en sak dersom utenlandske borgere (herunder amerikanske borgere) kan stilles til ansvar, mens norske myndigheter har jurisdiksjon til å etterforske, påtale og iretteføre en sak mot norske borgere eller foretak. Det er derfor ikke helt riktig å si at amerikanske myndigheter har overtatt etterforskningen som sådan. Norsk politi har fremdeles ansvaret for den etterforskningen som retter seg mot norske forhold, skriver politiet i Nordland i pressemeldingen.

Politiet kan videre opplyse om at det per nå ikke foreligger noen mistanke mot noen norske borgere eller foretak.

– Både den amerikanske og den norske etterforskningen forventes å henge sammen, og det vil derfor måtte finne sted et samarbeid mellom amerikanske myndigheter og norsk politi.

Ville overta

Beslutningen om at amerikanske myndigheter skal overta hovedansvaret for kriminaletterforskningen, ble besluttet av statsadvokaten i Nordland onsdag denne uken.

– Samtykket er gitt etter at amerikanske myndigheter i tråd med Nato SOFA-avtalen tidligere denne uken formelt anmodet om å få overta hovedansvaret. I henhold til denne avtalen skal en slik anmodning etterkommes med mindre særlige grunner taler mot dette. Slike særlige grunner anses ikke å foreligge i denne saken. Sentralt i vurderingen står naturligvis at ulykken omhandler et amerikansk luftfartøy hvor amerikanske borgere omkom. Norske myndigheter ble allerede i løpet av sist helg uformelt varslet om at amerikanske myndigheter ville fremme en slik anmodning, skriver politiet i pressemeldingen.