Som andre kulturinstitusjoner, har Stormen konserthus vært sterkt preget av pandemien det siste halvannet året. Men nå lysner det. Etter at det har vært ansettelsesstopp siden 2019, lyser konserthuset ut hele ni nye stillinger. Det betyr fulltallig stab, og på mange måter en helt ny start for den viktige institusjonen. Muligheten må benyttes godt.

Stormen konserthus har vært preget av indre stridigheter, arbeidsmiljøkonflikter og kritikk fra det lokale kulturlivet for manglende egenproduksjoner i flere år. Det hele kulminerte i mars 2020, da den tidligere direktøren for konserthuset ble sagt opp. En trist sak for alle parter, som naturlig nok satte både Stormen konserthus og daværende direktør i et dårlig lys.

I begynnelsen av juni kom også rapporten «Tre kulturhussatsingar – nokre år i etterkant», som ble skrevet av kulturforsker Georg Arnestad. I rapporten får den politiske toppledelsen i Bodø knallhard kritikk. Forskeren konkluderer med at bråket rundt konserthuset i stor grad har handlet om manglende kontroll og elendig planlegging. I likhet med alle andre ble forskeren sjokkert over bakgrunnen for alt bråket i Stormen konserthus. Kritikken var hard – men fortjent.

Etter både vårt og forskerens syn burde politikerne i Bodø tatt grep mye tidligere. Det var en påfallende tafatthet. Stormen konserthus var i et uføre, preget av intern uro og arbeidsmiljøsaker. På toppen av dette var det stor misnøye fra kulturlivet. Stormen konserthus var et lukket hus. Da forskeren selv besøkte konserthuset slo det ham at huset virket dødt. Det var mørkt i foajeen, og ingen aktivitet på dagtid. Store sal ble brukt kun halvparten av tiden, mens øvingsrommene sto tomme og ubrukte. Alt dette forutsetter vi at den nye ledelsen i Stormen konserthus tar grep for å rette på, nå som koronarestriksjonene tillater større aktivitet.

Det er vel og bra at dagens direktør i Stormen har uttalt at kulturhuset skal være med på å utvikle det lokale kulturlivet, og at det skal bli en stor folkefest når Bodø er Europeisk kulturhovedstad i 2024. Dagens ledelse, inkludert nye ansatte, fortjener selvfølgelig muligheten til å vise nettopp det. Men for Stormens vedkommende handler det like mye om å gjenopprette skadene på omdømmet som er gjort over år. Koronaepidemien har naturlig nok lagt en stor demper på mulighetene til å gjøre nettopp det.

Nå må ledelsen bevise at konserthuset styres på en forsvarlig måte, og tar en helt ny retning. Verken Bodø kommune, byens innbyggere eller kulturarbeidere har råd til at denne viktige institusjonen framstår som en tragisk opera.