Folkehelseinstituttet råder regjeringen til å fjerne unntaket fra innreisekarantene for arbeidsreisende fra områder med høyt smittepress. Ordningen er viktig blant annet for mange industrivirksomheter, og NHO og LO var mandag formiddag i møte med regjeringen for å diskutere tiltalen.

– Ordningen har vist seg risikabel nå som en ny bølge av epidemien herjer i landene der disse arbeidstakerne kommer fra, særlig Polen, lyder FHIs vurdering.

Dersom man ønsker å bevare en mulighet for unntak, bør det lages et testregime som reduserer faren for videre smitte i jobbsituasjonen, heter det i anbefalingene FHI har gitt regjeringen.

Regjeringen vil legge fram sin beslutning på en pressekonferanse mandag klokka 16.

Færre på fest

FHI anbefaler også en maksgrense på 50 deltakere på innendørs sammenkomster som primært samler familie, venner og kjente.

FHI mener folk har vanskeligere for å holde avstand på sammenkomster med venner og familie.

– Unntak gjøres der deltakerne sitter i tilviste og fastmonterte seter under hele arrangementet. Da tillates 200 deltakere for alle typer arrangementer, heter det i FHIs anbefaling.

I familieselskap, vennemiddager og fester som skjer hjemme, er maksgrensen fortsatt 20 personer, med unntak av Oslo, der grensen er satt til 10.

FHI anbefaler også at kommunene pålegges å øke tilsynet med at serveringssteder og arrangement overholder smittevernreglene.

Bedre samarbeid

Dessuten etterlyser instituttet bedre samarbeid om tiltak mellom kommuner der folk krysser kommunegrensene for å dra på jobb og fritidsaktiviteter.

Ved utbrudd der smitte ikke kan spores til kjente smittesituasjoner, kan man måtte innføre lignende tiltak som det Oslo har innført, som maksimalt 10 personer kan møtes privat, skjenkestopp, anbefaling om hjemmekontor og anbefaling eller påbud om munnbind i kollektivtrafikken.

Flere i karantene?

Helsedirektoratet anbefaler innstramminger av karantenereglene:

  • Folk som bor sammen med en person som er satt i karantene, bør droppe sosialt liv og fritidsaktiviteter i ti dager.
  • Folk som bor sammen med en person som har symptomer på koronasmitte bør holde seg unna sosiale aktiviteter til den syke har fått negativt svar på koronatesten.
  • Folk som har nyoppstått luftveissykdom, bør være symptomfrie før de går på jobb eller skole igjen, uavhengig av hva slags svar de har fått på koronatest.