Det er nå innført hjemmel i våpenforskriften som åpner for at tolltjenestepersonell kan være utstyrt med pepperspray til bruk i nødverge, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

­– Jeg er glad for at hjemmelen er på plass slik at tollerne nå kan bære pepperspray, slik de har ønsket seg, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Prøveprosjektet som ble gjennomført i 2016 og 2017 viste at tollerne opplevde det som en stor trygghet å bære pepperspray, til tross for at de aldri kom i situasjoner der de hadde behov for å bruke den. Tolletaten ønsket at ordningen ble permanent, og et forslag om dette ble sendt på høring i juni i år.

– Tollerne har et viktig og stadig mer krevende samfunnsoppdrag. De beskytter oss mot ulovlig inn- og utførsel av varer, og bidrar til at Norge er et trygt og godt land å bo i. Det skal selvfølgelig være trygt å gå på jobb for dem også, sier finansministeren.