Det er først og fremst den storstilte industrisatsingen gjennom etableringen av Norges første battericellefabrikk på Mo som danner grunnlaget for avtalen, skriver universitetet i en pressemeldingen.

Etableringen av battericellefabrikken vil bli den største industrietableringen på fastlandet i Norge i nyere tid. Investeringen beregnes til 20 milliarder kroner, og det skal sysselsettes 1500 personer bare i battericellefabrikken.

– Rana kommer til å oppleve en stor vekst når batterifabrikken, ny storflyplass, samt dypvannskai skal etableres. Kommunen har satt seg som mål å bidra til å løfte industri, næringsliv og offentlig sektor inn i den digitale tidsalderen. Det er derfor helt nødvendig at vi utvikler Mo i Rana som universitetsby, sier ordfører Geir Waage i Rana kommune i pressemeldingen.

Samspill

Administrerende direktør i Nordlandsforskning, Iselin Marstrander, mener samspill er nøkkelen for å få til en vellykket utvikling i Rana.

– Viktigheten av å balansere næringsutvikling og samfunnsutvikling for å lykkes i årene fremover vil styrkes i dette samarbeidet. I tillegg er det avgjørende å få til et samspill med andre aktører innen offentlig sektor, utdannings- og forskningsmiljøer, næringsliv, offentlige/private institusjoner og ikke minst innbyggerne i disse prosessene, sier Marstrander.

Det overordnede målet med denne samarbeidsavtalen er styrke forskning og den industrielle kompetansen i Nordland og Norge.

– Nord universitet, sammen med Rana kommune og Nordland fylkeskommune, har jobbet frem en felles målsetting om å styrke Mo i Rana som universitetsby og kompetansesenter innenfor industri, grønn omstilling, klimakutt og digitalisering. Universitetet planlegger å bygge opp et bredere kompetansemiljø i Mo i Rana rettet inn mot digitalisering av industrien. Vi ønsker også å videreutvikle det eksisterende tilbudet ved Campus Helgeland, og bidra til å styrke en forsknings- og innovasjonskultur i nærings- og samfunnsliv i Mo i Rana, sier rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet.

Til 2025

Partene skal også samarbeide om strategier for å sikre at staten bidrar med midler for å sikre en god omstilling av Rana-samfunnet og Helgelandsregionen, herunder økt kapasitet på viktige utdanningstilbud.

– Dette er svært gode nyheter for Nordland. Det er fantastisk at industrien i Nordland er en av de viktigste nøklene til å nå målene i Parisavtalen. Da er det viktig at kunnskapsmiljøene i nord er koblet på denne utviklingen. Jeg vil berømme Nord universitet for at de nå tar samfunnsansvar og bidrar til at å realisere industriutviklingen i Nordland, det sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll.

Avtalen som er inngått gjelder fram til 1. september 2025.