Gå til sidens hovedinnhold

Nå har jeg selvsagt gjort noe dumt; å offentlig kritisere media for lurvete journalistikk

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Gjennom en periode på tre uker har redaktør Børre Arntzen i Bodø By/AN brukt mye av tiden sin på å beskrive en anbudsprosess som gjelder en brøyterode. Han har hele veien fått det for seg at kommunen ikke fulgte reglene og at det er andre motiver enn de økonomiske og praktiske som ligger til grunn for tildelingen.

Uansett hva vi har lagt fram som viser det motsatte, går Arntzen langt i å si at kommunaldirektøren i teknisk avdeling har vært med i beslutningen. Her er en av formuleringene fra avisa; «men dokumenter som AN har fått tilgang til kan tyde på at kommunaldirektøren har vært nærmere beslutningen enn hva ledelsen i Bodø kommune ønsker å gi inntrykk av».

Det nytter ikke for oss å forklare at det var Innkjøpskontoret som tok avgjørelsen. Dette fikk han vite om tidlig i vår korrespondanse, men fordi det neppe passet inn i bildet, gikk det over 14 dager før denne opplysningen ble trykket.

Og i samme artikkel, og for å trekke vår forklaring i tvil, trykker han to mailer som bevis. For der står jo kommunaldirektøren som kopimottaker.

Og det er ikke unormalt. For meg blir dette å beskrive som merkelig journalistikk der Arntzen gir uttrykk for at han vet svaret, og alt han stiller spørsmål ved og skriver om, bærer preg av akkurat det.

Det har helt klart vært dårlig saksbehandling i denne brøytesaken, og det er oppe og avgjort overfor den ene tilbyderen som har fått kompensasjon for det.

Dette har ingenting med hvem som har tatt beslutningen å gjøre, men det tror ikke Arntzen på uansett hvor mange ganger vi sier det og legger fram dokumentasjon som underbygger svarene.

Så møtte redaktør Arntzen opp i kontrollutvalget da de drøftet saken. Arntzen skrev ikke et eneste ord om selve behandlingen i utvalget, derimot skrev han en kommentar der han i sterke ordelag mener: «Det er dessuten åpenbart enda viktigere at media følger nøye med hva som foregår i kommunal forvaltning når vi ser hvordan Kontrollutvalget fungerer. Medlemmene her ønsket ikke å få informasjon om hva som faktisk har skjedd i saken, men var kun opptatt av at kommunen strukturelt ordner seg slik at det ikke skjer feil i håndteringen av anbudssaker. Og det er vel og bra, en betimelig påminnelse når vi ser hvordan dette aktuelle brøyteanbudet ble håndtert».

Arntzen hadde åpenbart et ønske om at Kontrollutvalget skulle underbygge hans bilde av kommunaldirektørens rolle. Og når de ikke svarer på hans klare forventning, kommer den sedvanlige kommentaren om hvor dårlig utvalget fungerer.

Nå har jeg selvsagt gjort noe dumt; å offentlig kritisere media for lurvete journalistikk. Det blir sjelden tatt konstruktivt opp i bransjen. Som regel ender det med et solid spark tilbake med forutsigbare argumenter om medias rolle som vaktbikkje. Det lever jeg i så fall godt med, men forhåpentligvis kan kritikken i det minste tas opp til skikkelig debatt internt i AN.

Ikke minst om kildevernet som det er verdt å kikke nærmere på ved offentliggjøring av de to mailene. Og da gjelder det ikke bruken av navnet til kommunaldirektøren. Jeg venter ikke offentliggjøring av svaret på diskusjonen. Den kan dere gjerne undra offentligheten, bare dere tar debatten.

Og når jeg tenkte på hvordan jeg skulle beskrive det jeg her har satt på trykk, vurderte jeg lenge om jeg skulle bruke språk fra hestesporten. Der brukes blinkers for å smalne inn hestens vidsyn slik at den konsentrerer seg om å løpe fort framover. Det kan være jordblinkers eller sideblinkers eller andre blinkers.

I denne sammenheng vil vel det være å påstå at Arntzen har på så mange blinkers at han har fått tunnelsyn. Det er kanskje å gå litt langt overfor en gammel kollega i NRK og Bodø kommune.

Så derfor havnet jeg på en mer riktig og bedre beskrivelse; Arntzen har vært så lenge borte fra journalistikken at når han nå er tilbake, kan jobben han har gjort i denne saken best karakteriseres som journalistisk kåtskap – med skyggelue.

Kommentarer til denne saken