Ingvild Kjerkol (Ap) sitter i helsekomiteen på Stortinget og er også helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Hun har allerede varslet at hun vil stille spørsmål til helseminister Bent Høie om Mia-saken. Nå er spørsmålet sendt inn og det lyder:

– Hvordan vil statsråden sørge for at mennesker med alvorlige psykiske lidelser og stor selvmordsfare får et tilstrekkelig tilbud i helsetjenesten?

I begrunnelsen heter det at:

Avisa Nordland publiserte 24.02 saken om «Mia,» en ung kvinne som har sittet 16 måneder i varetekt og har prøvd å ta livet sitt en rekke ganger. Det er ikke usannsynlig at hun blir sittende i varetekt lenger enn den dommen hun til slutt får. I saken kommer det fram at verken kommune eller helseforetak har hatt kapasitet til å ta vare på jenta, og at hun mot eget ønske er blitt utskrevet flere ganger. Slike saker omhandler samfunnets mest sårbare individer, og det er viktig at vi som samfunn klarer å gi dem et tilbud utover fengsel og varetekt.

Bent Høie må gi et skriftlig svar til Kjerkol innen seks dager.

Helseministeren: - Virker klart at Mia ikke har fått god nok koordinert hjelp og oppfølging

Dette er Mia-saken

* Den nå 24 år gamle kvinnen ble varetektsfengslet første gang i oktober 2017, siktet for angrep med kniv på to sykepleiere.

* Foruten mer enn 200 dager i fengsel, har hun tilbrakt 182 dager i privat helseinstitusjon, og drøyt 100 dager på psykiatriens sikkerhetsposter.

* En siktelse på to forhold er på denne tiden blitt til en seks punkter lang tiltale.

* Fengslene har registrert 41 forsøk på selvskading og selvmord. Sikkerhetscelle og belteseng er gjentatte ganger blitt brukt.

AN publiserte historien om "Mia" 23. februar.