Gå til sidens hovedinnhold

Nå går det mot bygging av nytt og viktig bygg: – En viktig milepæl er nådd!

Det går framover i prosessen og det gleder den utvalgte prosjektgruppa seg stort over.

For abonnenter

Etter vedtaket i kommunestyret i desember 2020 ble det satt ned en prosjekt arbeidsgruppe som skal legge fram et forprosjekt til kommunestyret mot slutten av dette året.

– Arbeidsgruppa er satt sammen med bred kompetanse og interesserte personer som ønsker og kan sette av tid til arbeidet. Dette er et stort prosjekt som vil kreve mye jobbing av prosjektets arbeidsgruppe, opplyser Beiarn kommune på sin hjemmeside.

Viktig steg

Det var knyttet stor spenning til hvem som kom til å levere det vinnende anbudet, og som da skal stå for bygging av ny skole, flerbrukshall, basseng og det som på mange måter blir kommunens nye møtested og storstue.

– Valget av entreprenør er tatt og offisielt ble det holdt kontraktsmøte onsdag 21. april. Vinneren av anbudskonkurransen ble HR Prosjekt. En milepæl er nådd, sier Kari-Marie Sandvik Stenmark som er kommunal prosjektleder.

– Nå forventes det høy planleggingsaktivitet framover, og en av de første oppgavene blir å gjøre grunnundersøkelser av tomta på Harrmoen i forhold til blant annet sikkerhet for flom og ras, legger hun til.

Ble hard konkurranse

Tirsdag 27. april møtte kommunens prosjektgruppe selskapet HR Prosjekt, som ble vinnerne av anbudet. Totalt var det sju anbydere var med i konkurransen. Den åttende ble underkjent på grunn av ufullstendig anbud.

– En grundig evaluering av de innsendte tilbudene fra store og solide aktører med god erfaring på tilsvarende prosjekt er gjort etter anbudsfristen i februar. Det er gjennomført forhandlingsmøter, etter reglene som gjelder, og prosessen har vært krevende og ikke helt uproblematisk, opplyser Kari-Marie Sandvik Stenmark.

– Det måtte mange runder med møter og forhandlinger til før det kunne avrundes og anbudsvinner nå kan offentliggjøres. Det er også grunnen til forsinkelsen i forhold til planen som var å inngå avtale med ekstern konsulent før påske, sier prosjektlederen på vegne av resten av prosjektgruppa som består av følgende personer.

Prosjekt arbeidsgruppen består av:

  • Kari-Marie Sandvik Stenmark, kommunalleder oppvekst og kultur – kommunal prosjektleder.
  • Janne Berntsen fagleder kultur.
  • Knut Rønnåbakk, undervisningsinspektør, kulturskolerektor og med erfaring fra frivillig sektor.
  • Ivar Sæther representant for de ansatte, Utdanningsforbundet.
  • Frank Movik kommunalleder teknisk og landbruk.
  • Torbjørn Grimstad på plan.
  • Geir Hansen på bygg.
  • Ekstern kompetanse – konsulent prosjektleder som ble HR Prosjekt.

Idrett og samlingssted

Fristen for første runde med innspill på hvilke funksjoner det er behov for å planlegge for i flerbrukshallen gikk ut 28. mars. Her ble lag, foreninger og næringsliv invitert til å komme med innspill. Det kom inn åtte innspill som alle skal være tatt med videre i vurderingen og utviklingen av prosjektet.

– Idrettshallen skal først og fremst være tilrettelagt for fysisk aktivitet, men den skal også kunne fungere som arena for fellessamlinger eller kulturelle aktiviteter i regi av skole eller nærmiljø. Man vil kunne benytte kantinekjøkken og musikkavdeling i et sambruk med idrettshallen ved spesielle arrangementer, opplyser prosjektgruppa til Beiarn kommune.

– Amfiet inne i storsalen vil være det naturlige stedet å samles for konserter eller andre framføringer, men idrettshallen skal likevel kunne benyttes til store arrangementer som krever mer plass enn amfiet kan tilby. I slike tilfeller skal det benyttes løse sceneelementer i idrettshallen, legges det til.

Etter skolesammenslåingen i 2020 har Trones skole skiftet navn til Beiarn barne- og ungdomsskole. Denne skolen har i dag 81 elever fordelt på 1.–10. klassetrinn. Den sammenslåtte skolen er en midlertidig løsning fram til en ny skole er etablert.

– Målet er å utvikle tilbudet innen idrett, fritid og kultur ved å bygge en flerbrukshall sentralt i bygda, som skaper et samlingssted for alle i kommunen på tvers av alder, etnisitet og funksjonsnivå. Knutepunktutvikling med samling av ressurser i form av blant annet skole og flerbrukshall med tilpasningsdyktige bygg som kan gå i takt med befolkningsendringene, opplyser Kari-Marie Sandvik Stenmark, kommunal prosjektleder.

Kommentarer til denne saken