I disse dager skrives mange barn inn på skolen og en ny hverdag venter til høsten. «Hege» er en av disse barna. Hun kommer fra en familie som av nødvendighetshensyn velger bort SFO. Ikke fordi de vil, men fordi de må. Men nå sikrer Arbeiderpartiet gratis kjernetid på SFO, slik at barn som «Hege» også skal få gå på SFO.

Og det finnes mange «Hege» er i våre lokalsamfunn. Disse barna kan fra høsten 2023 få mulighet til å ta del i leken, vennskapet og samholdet på SFO.

Arbeiderpartiet i regjering har sikret at barna våre får gratis kjernetid på SFO fordi vi vet at utenforskap starter tidlig. Arbeiderpartiet ønsker at alle barn skal føle seg inkludert, skape gode vennskap tidlig og føle seg som del av et fellesskap.

Det gjør vi når vi sikrer at alle får plass på SFO!

Forleden dag hørte jeg en historie om en rektor som tok imot de nye førsteklassingene og som uttrykte omtrent dette:

«Nå kan alle dere barn her få gå sammen på SFO til høsten – og det takket være Arbeiderpartiet!»

Det betyr noe hvem som styrer!