Det skal bli en fargerik opplevelse for barn mellom fire og 13 år.

– Dette blir et markant og kvalitetsbevisst festivaltilbud til den yngre aldersgruppen, sier direktør Rasmus Adrian i Stormen konserthus i en pressemelding.

Han forteller at BIG BANG er et europeisk nettverk av arrangører som skaper lokale festivalopplevelser med eventyrlig musikk og lydkunst for de yngste, og at nettverket består av rundt 20 større konsert- og kulturhus rundt om i Europa.

– Det å komme inn under BIG BANG-paraplyen er stort, og det stiller krav. Det krever en standard som vi forplikter oss til å leve opp til. Det blir utfordrende, men svært positivt. Gjennom medlemskapet får vi adgang til utveksling av erfaringer, produksjoner og ikke minst mulighet for internasjonale co-produksjoner i samarbeid med andre BIG BANG-medlemmer. Alt med fokus på å gjøre barn bevisst om kulturelt mangfold i musikkens verden, sier Adrian.

Med Big BANG er det også inngått et tett samarbeid gjennom Stormenkvartalet, og for første gang skal konserthuset, biblioteket og Arktisk Filharmoni løfte et større prosjekt fellesskap.

For programansvarlig i Stormen bibliotek, Marie Bakken Sivertsen og leder i Stormen bibliotek Trud Berg, er det unikt at det nå skal skapes en festival for barn hvor hver en krik og krok av Stormenkvartalet blir del av konseptet.

– Det å løfte BIG BANG Bodø i fellesskap er også vakkert. At tre store institusjoner nå går sammen for å gjøre noe stort for barna er fantastisk. Det er en glede å nå skape noe med lav terskel som absolutt alle barn kan ta del i, hvor hele Stormenkvartalet tas i bruk, sier Berg.

Fra 2022 er det ambisjonen at BIG BANG Bodø skal presentere egenproduksjoner i samarbeid via Stormenkvartalet og eksterne kunstnere og kompanier.

– Drømmen er å invitere internasjonale kunstnere til å samarbeide med lokale kunstnere i nye prosjekter. Med dette nettverket løftes Bodø fram på kartet internasjonalt og vi er allerede godt i gang med planleggingen av kommende festivaler, sier Adrian.