Gå til sidens hovedinnhold

Nå er reiseliv og service i Nordland svært hardt rammet: 40 prosent økning i arbeidsledigheten

Reiseliv, transport og serviceyrker rammes hardt av korona-pandemien og er nå de bransjene som har høyest ledighet i Nordland. 898 helt ledige personer. Dette er ei økning på 40 prosent fra forrige måned.

Ved utgangen av november 2020 var det 3 295 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 2,6 prosent. Det er 160 flere enn i oktober, da arbeidsledigheten var på 2,5 prosent, melder Nav i en pressemelding.

- I tillegg til de helt ledige var 2 355 arbeidssøkere registrert som delvis ledige i Nordland i november. Det er en nedgang på 86 delvis ledige fra utgangen av oktober. Det er 540 arbeidssøkere på tiltak i november, dette er 29 flere enn i oktober. Samlet har det blitt 103 flere arbeidssøkere fra oktober til november (helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak). Nedgangen på delvis ledige skyldes både at noen ikke lenger er registrert som arbeidssøkere, mens noen har gått over til full ledighet.

43 prosent økning

Ser vi tilbake til tiden før iverksettelsen av korona-tiltak, er det nå 871 flere helt ledige enn ved utgangen av februar, og 1 061 flere delvis ledige, skriver Nav.

I november 2019 var ledigheten i Nordland på 1,9 prosent (helt ledige i prosent av arbeidsstyrken). Økningen fra i fjor utgjør 43 prosent.

- Det er registrert 1 661 permitterte i Nordland i november, en økning på 138 personer fra forrige måned. Av disse er det 781 som er registrert som helt ledige permitterte og 877 er delvis ledige permitterte. Antall permitterte i Nordland utgjør nå 1,3 prosent av arbeidsstyrken.

Oslo høyest

Landets ledighet er på 3,9 prosent av arbeidsstyrken, et totalt antall på 108 989 personer som er helt ledige. For landet utgjør økningen 83 prosent fra samme måned i fjor. Oslo har høyest ledighet i landet med 5,8 prosent, mens Nordland med 2,6 prosent helt ledige har den laveste ledigheten.

- Etter flere måneder med positiv utvikling på arbeidsmarkedet i Nordland etter koronaoppgangen, synes vi nå å se en ny tendens, sier Petter Bugge Richardsen, avdelingsdirektør ved NAV Nordland. - Vi er bekymret for økningen i antall koronasmittede og virkningen av de nye smitteverntiltakene på ulike deler av næringslivet i Nordland i månedene framover.

Han opplyser videre at langtidsledigheten fortsatt høy, men synkende

- Denne måneden er det registrert 2 447 korttidsledige i Nordland (helt ledig i mindre enn 26 uker). Det er 587 flere personer enn november i fjor, og en økning fra oktober i år på 197 personer. Økningen fra forrige måned skyldes at det er flere nye arbeidssøkere som har meldt seg hos NAV.

En del av de som registrerte seg som arbeidssøkere hos NAV i mars 2020 står fortsatt registrert som helt ledige, og er nå langtidsledige. Ved utgangen av november er det 848 personer som er registrert som langtidsledige (helt ledig i mer enn 26 uker). Det er en økning på 401 personer fra samme måned i fjor, men 37 færre enn i oktober i år. Det viser at selv om arbeidsmarkedet fremdeles er forholdsvis godt og etterspør arbeidskraft, er det fortsatt vanskelig for mange som har blitt ledige å få nytt forfeste i arbeidslivet.

Stor variasjon i ledighet i kommunene

Hele 24 av fylkets kommuner har lavere ledighet enn 2,5 prosent i november. Lavest ledighet finner vi i kommunene Vevelstad og Hattfjelldal. Høyest ledighet finner vi i Moskenes kommune med 13,5 prosent helt ledige, deretter følger Værøy med 7,2 prosent.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 2,6 prosent, Rana 2,9 prosent, Narvik 2,6 prosent og Vefsn 1,5 prosent.

Kommentarer til denne saken