«Politikere snubler i dagens problemer og gårsdagens sitater», mente den italienske racerbilkjøreren Carlo Franchi (1938-2021). Gjett om Senterpartiet kan skrive under på det.

Det var ikke måte på løfter i valgkampen, om alt fra bensinpriser til nasjonal kontroll over kraftmarkedet. Nå har Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ikledd seg en finansministerdress som er altfor stor; han er simpelthen nesten helt borte. Strømkundene sørpå med de høye prisene har riktig nok fått noe krisehjelp, men ikke mer enn at det produseres nye sosialklienter. Med regjeringens velsignelse. I motsatt ende av landet: Mens Sverige bruker 14 milliarder på å utjevne skyhøye drivstoffpriser, blir det ingen krisehjelp til innbyggerne som er avhengig av bilen. I alle fall ikke foreløpig.

Vanlige folk (var det ikke de som …?) med helt vanlige lønninger – de som til nå har forsørget seg selv og sine helt fint – får astronomiske strømregninger og andre levekostnader som velter budsjettet. Bufferkontoen er brukt opp for lenge siden.

Da er det selvfølgelig bra at regjeringen i fjor kom med en krisepakke til de som får ekstremt høye strømregninger. Men mens den generelle strømstøtteordningen, som langt fra treffer alle som trenger det, forlenges i ett år, velger regjeringen kun å videreføre ekstra bostøtte i to måneder. Det er fordi ordningen er ment som ekstra støtte i den kalde årstiden, framholder kommunalminister Bjørn Arild Gram (Ap). Regjeringen foreslår å kutte støtten fra 2500 kroner 1000 kroner per husstand, pluss et tillegg for flere husstandsmedlemmer. Så folk med så dårlig råd at det er behov for bostøtte, har ikke så dårlig råd at det er behov for ekstra støtte når det blir litt mildere i været? Både SV og Rødt er imot regjeringens forslag til kutt.

Ferske tall fra Husbanken viser at 97.000 husstander her i landet fikk utbetalt bostøtte i mars beregnet ut fra inntekt og boutgifter i februar, ifølge NRK. Det er 26.000 flere enn før ordningen ble oppjustert på grunn av høye strømpriser. 26.000 nye husstander er altså blitt sosialklienter. Alt mens stat, kommuner og fylkeskommuner håver inn milliarder på å selge strøm til utlandet.

Mange husholdninger klarer høye strømregninger, galopperende matvarepriser, skyhøye drivstoffpriser og økende renter på boliglånet. Men stadig flere klarer det ikke. Det finnes et enkelt grep for å løse problemet: Kutt i moms og andre avgifter – mer enn hittil og så mye at det monner – hjelper langt på vei. Eventuelt bare for folk med inntekter under en viss grense. En forutsigbar og universell ordning som ikke stigmatiserer mottakerne, på samme måte som barnetrygden, som betales ut til alle uansett inntekt.

Nå har vi forstått Arbeiderpartiets slagord i valgkampen. Nå er det er vanlige folks tur til å bli sosialklienter. Det er bare å gratulere regjeringen.

  • Oppdatering: Tirsdag gjorde statsminister Jonas Gahr Støre det klart at det ikke er aktuelt å kutte i drivstoffavgiftene.